Windows Server I.

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 51m 26s
Course chapters 30 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Vyznať sa vo svete systémového administrátora či správcu siete, skúseného programátora alebo vývojára, ktorý prichádza do kontaktu s technológiou Windows Server, sa nezaobíde bez základnej znalosti správy a princípov fungovania tohto systému. Vďaka čoraz kompaktnejším rozmerom a dostupnosti virtualizačných riešení sa tento operačný systém postupom času čoraz viac implementuje do množstva projektových riešení pre korporátne, ale aj osobné použitie.     

Tento kurz Vás prevedie samotnými princípmi fungovania serverových operačných systémov Windows Server, ponúkne Vám prehľad rozdelenia serverov podľa vhodného použitia, hardvérových nárokov a jednotlivých dostupných verzií. Objasní Vám problematiku korektného licencovania rozličných verzií prostredníctvom CAL a možností využitia jeho najpoužívanejších funkcií a rolí vo firemnej infraštruktúre. Kompletná inštalácia a správa systému je v kurze prezentovaná na oficiálnom operačnom systéme Windows Server 2019 vo virtuálnom prostredí, teda môžete si ho jednoducho nainštalovať, manažovat a testovať aj na svojom počítači počas kurzu spoločne so mnou, ale aj po jeho absolvovaní.

Dozviete sa, ako efektívne a bezpečne manažovat Váš server prostredníctvom množstva natívnych nástrojov a zabezpečenia pomocou Windows Firewall a lokálnych politík.

Nájdete v ňom prehľad základných funkcií a rolí používaných v doménovom prostredí, ich inštaláciu, základnú konfiguráciu a povýšenie servera na doménový kontrolér AD.

Nakoniec budete schopní jednoducho a ľahko manažovať, monitorovať, zálohovať konfiguráciu spoločne s aktuálnym obsahom súborov Vášho Windows Servera a poskytovať technickú podporu.  

Po absolvovaní tohto kurzu získate zručnosť v operačnom systéme Windows na úrovni administrátora. Budete schopní si samostatne Windows Server nainštalovať, korektne licencovať, pripraviť konfiguráciu prostredníctvom funkcií a rolí podľa svojho gusta. Budete ho vedieť správne manažovať, implementovať vo firemnej infraštruktúre alebo domácom prostredí a vykonávať jeho pravidelnú údržbu.

Čo sa naučíš

 • princípy fungovanie serverových operačných systémov Windows Server,
 • licencovanie rozličných verzií prostredníctvom CAL,
 • funkcie a role vo firemnej infraštruktúre,
 • efektívne a bezpečné manažovanie servera,
 • monitoring, zálohovanie, technická podpora.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o Windows Server 2019,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol kurzu

01 Úvod do serverov   

 •  1. Úvod do Serverov  

 •  2. Licencovanie OS WS 2019  

 •  3. Využitie funkcií servera v infraštruktúre  

 •  4. Príprava a plánovanie inštalácie, hardvérové nároky  

 02 Inštalácia OS a práca vo virtuálnom prostredí   

 •  1. Inštalácia OS a práca vo virtuálnom prostredí  

 03 Prvé spustenie a základné prostredie   

 •  1. Konfigurácia WS2019  

 •  2. Network Center  

 •  3. Disk Management  

 •  4. Computer Management  

 •  5. Device Manager  

 •  6. Windows Firewall  

 •  7. Local Policy Editor  

 •  8. Používanie User Accounts  

 •  9. Remote Desktop  

 •  10. Defragmentácia diskov  

 •  11. Správa diskových kvót  

 •  12. Task Scheduler  

04 Predstavenie a použitie Roles and Features   

 •  1. Prehľad najpoužívanejších rolí a funkcií  

 •  2. Inštalácia a sprístupnenie dodatočných komponentov  

 •  3. Spôsob inštalácie a povýšenia servera inou rolou  

05 Ďalšie nástroje na správu    

 •  1. Základná práca s konzolou MMC  

 •  2. Úvod do Registri Editor  

 •  3. Základný prehľad a rozdelenie štruktúry registra  

 •  4. Práca s registrom  

 •  5. Zálohovanie a obnova registra  

06 Monitorovanie systémových prostriedkov    

 •  1. Task Manager správca úloh  

 •  2. Resource monitor  

 •  3. Riešenie problémov nástrojom prehliadač udalostí  

07 Záloha a obnova 

 •  1. Nástroj Windows Server Backup  

 •  2. Predchádzajúce verzie súborov

Online kurz Windows Server I. je možné vyskúšať aj zdarma!