Moderná Java (verzie 9+)

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 36m 24s
Course chapters 20 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

Od verzie 9 tvorcovia Javy zrýchlili vydávanie novej verzie Javy. Najnovšiu verziu môžeš očakávať každých 6 mesiacov. Ak nechceš stratiť prehľad o novinkách, tento online kurz je stvorený práve pre teba. Kurz budem pravidelne dopĺňať o novinky z novších a novších verzií Javy. Pozri si úvodné video v kurze, dostaneš ucelený prehľad o tom, čo ťa čaká a čomu sa budeme venovať.

Pozrime sa na vývoj nových verzií javy od verzie 7 vyššie. Môžeš si všimnúť, že medzi verziami 7 a 8 prešlo pár rokov. Rovnako aj medzi verziami 8 a 9. Od verzie 9 ako som spomínal sa vývoj javy rapídne zrýchlil a nová java má plán udržať tempo 2 krát do roka – každých 6 mesiacov. Niektoré verzie označené ako LTS budú podporované – opravované aj do budúcna. LTS znamená long term support. Každý pol rok sa môžeš tešiť na nové videá, ktoré pokryjú programátorské zmeny v aktuálnej verzii javy.


Čo sa naučíš?

V tomto kurze sa naučíš programátorské novinky z najnovších Java verzií. Nebudeme sa zameriavať na všetky novinky, ale len na tie, ktoré zaujímajú teba ako pisateľa kódu.

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si chápal, čo sa budeme učiť, musíš mať zvládnuté základy javy, napríklad z kurzu Java a OOP pre začiatočníkov.

Zoznam kapitol online kurzu:

Java 9 - Moduly (modularizácia projektu - projekt Jingsaw)

Java 9 - JShell príkazový riadok

Java 9 - Kolekcie – factory metódy

Java 9 - Privátne metódy v rozhraniach

Java 10 - Var nešpecifikovaný typ

Java 10 - Nová metóda copyOf na kolekciách

Java 11 - var v lambda výraze

Java 11 - Jednoduchšie spustenie programu cez príkazový riadok

Java 11 - 2 nové java.lang.String metódy 

Java 11 - java.util.function.Predicate not

Java 12 - switch expressions (preview) 

Java 13 - switch expressions (preview)  Java 13 – text block (preview)