Microsoft Excel pre pokročilých

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 12h 29m 40s
Course chapters 210 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

V tomto online kurze Excelu pre pokročilých sa nachádza 93 videí, čo predstavuje takmer 8 hodín videotutoriálov. Kurz je určený užívateľom, ktorí už s programom Excel majú skúsenosti a radi by sa naučili používať pokročilé nástroje Excelu efektívne a do praxe.

Kurz je zameraný na pokročilé vzorce a funkcie (vnorené, podmienkové, vyhľadávacie, databázové, sumarizačné...), na komplexnú prácu s kontingenčnými tabuľkami, tvorby analýz a výstupov, medzisúčtov aj makrá bez nutnosti programovania.

Každý nástroj Excelu, ktorý v kurze nájdete je vysvetlený na reálnych príkladoch z praxe. Kurz obsahuje aj vzorové tabuľky, testovacie zadania, na ktorých si naučené veci môžeš otestovať a následne skontrolovať vo videu s riešením.


Čo sa naučíš

 • ako používať rozšírené filtre v Exceli
 • pracovať so správcom názvov
 • pracovať s funkciami v Exceli:
  • zaokrúhľovanie
  • vnorené funkcie
  • podmienkové, logické funkcie (IF, AND, OR, IFS)
  • matematické funkcie (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUM IFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, MAXIFS, MINIFS)
  • vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP INTERVAL, IFERROR, INDEX a MATCH, CHOOSE, INDIRECT)
  • databázové funkcie (DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DCOUNTA)
  • textové funkcie (TRIM, VALUE, PROPER, UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, MID, SUBSTITUTE, TEXT JOIN)
 • podmienené formátovanie
 • kontingenčné tabuľky - ako a kedy ich používať, funkcie, výpočty a vzorce v kontingenčných tabuľkách
 • medzisúčty
 • dynamické dopĺňanie a overovanie údajov
 • makrá - načo slúžia, ako ich vytvoriť, absolútne a relatívne makrá


Čo všetko dostaneš

 • cvičné súbory, testy na preskúšanie naučeného
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný
 • certifikát o absolvovaní kurzu

Zoznam kapitol online kurzu

 • Úvod do kurzu

  • Predstavenie kurzu Excel pre pokročilých  

  • Klávesové skratky  

 • Rozšírené filtre

  • Rozšírený filter - kedy ho používať a načo slúži  

  • Rozšírený filter - ako funguje a vytvorenie kritérií

  • Rozšírený filter - zástupné znaky

  • Test- rozšírený filter - tabuľka  

 • Správca názvov  

  • Správca názvov - pomenovanie a presúvanie  

  • Správca názvov - rozšírenie oblasti alebo odstránenie názvu  

  • Správca názvov - využívanie pomenovaní vo vzorcoch  

  • Správca názvov - prieniky v tabuľkách  

 • Vzorce - výpočty

  • Ukotvenie bunky, riadkov a stĺpcov

  • Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie

  • Zobrazenie vzorcov, nasledovníci, vyhodnotiť vzorce  

  • Test - vzorce  

 • Funkcie - základné

  • Subtotal  

  • Subtotal vs Sum  

 • Funkcie - zaokrúhľovanie

  • Round  

  • Roundup, Rounddown  

  • Mround, ceiling, floor  

 • Funkcie - vnorené   

  • Vnorené funkcie  

 • Funkcie - logické, podmienkové

  • IF a AND  

  • IF a OR  

  • IF, AND a OR viacnásobne vnorený  

  • IFS

  • TEST - funkcie logické

 • Funkcie - matematika s podmienkami  

  • SUMIF  

  • COUNTIF  

  • AVERAGE IF  

  • SUM IFS  

  • AVERAGEIFS  

  • COUNTIFS  

  • MAXIFS  

  • MIN IFS  

  • TEST: funkcie matematické a podmienky  

 • Funkcie - vyhľadávacie

  • VLOOKUP  

  • HLOOKUP  

  • VLOOKUP INTERVAL  

  • VLOOKUP - označovanie tabuliek - tabuľka a stĺpce  

  • VLOOKUP - označovanie tabuliek - pole názvov

  • IFERROR  

  • INDEX a MATCH  

  • CHOOSE  

  • VLOOKUP vs. INDEX a MATCH  

  • VLOOKUP a MATCH  

  • INDIRECT  

  • TEST - Funkcie vyhľadávacie  

 • Funkcie - databázové   

  • DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DCOUNTA  

  • DGET  

  • TEST - funkcie databázové  

 • Funkcie - textové

  • TRIM  

  • VALUE  

  • PROPER  

  • UPPER  

  • LOWER  

  • LEFT  

  • RIGHT  

  • MID  

  • SUBSTITUTE  

  • TEXT JOIN  

  • TEST - funkcie textové  

 • Podmienené formátovanie

  • Označenie celého riadka alebo stĺpca  

  • Označenie celého riadka a funkcie  

 • Kontingenčné tabuľky

  • Kontingenčné tabuľky - kedy ich používať?  

  • Kontingenčné tabuľky - vytvorenie  

  • Kontingenčné tabuľky - funkcie a viaceré položky  

  • Kontingenčné tabuľky - ID počet  

  • Kontingenčné tabuľky - karta návrh  

  • Kontingenčné tabuľky - filtrovanie  

  • Kontingenčné tabuľky - výpočty a vzorce  

  • Kontingenčné tabuľky - percentuálne podiely  

  • Kontingenčné tabuľky - plus a mínus  

  • Kontingenčné tabuľky - vypísanie čísel  

  • Kontingenčné tabuľky - zoskupovanie dát  

  • Kontingenčné tabuľky - zoskupovanie dátumov alebo času  

  • Kontingenčné tabuľky - obnovenie údajov a rozšírenie  

  • Kontingenčné tabuľky - viacnásobné filtrovanie  

  • Kontingenčné tabuľky - vymazať, označiť, presunúť

  • Kontingenčné tabuľky - kontingenčný graf  

  • Kontingenčné tabuľky - polia, tlačidlá a filtre  

  • Kontingenčné tabuľky - kopírovanie tabuľky  

  • Kontingenčné tabuľky - 2x klik  

  • TEST - kontingenčné tabuľky  

 • Medzisúčty

  • Medzisúčty

  • Medzisúčty - nastavenie farby  

  • Medzisúčty - zoskupovanie údajov

  • Test - medzisúčty  

 • Dynamické dopĺňanie

  • Dynamické dopĺňanie

 • Overovanie údajov

  • Overovanie údajov - viacúrovňový zoznam

 • Makrá

  • Makrá - načo slúžia

  • Makrá - ako ich vytvoriť a aké typy existujú  

  • Makrá - vytvorenie absolútneho makra  

  • Makrá - relatívne makrá

  • Makrá - uloženie súboru s makrami