C++ Elementary II. (začiatočník II.)

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 4h 9m 50s
Course chapters 18 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Už názov kurzu C++ Elementary II hovorí, že nadväzuje na prvý online kurz jazyka C++. Toto je druhý kurz v sérii kurzov vyššieho programovacieho jazyka C++, v ktorom si rozšíriš základy tohto jazyka. Kurz sa tematicky dotýka staticky alokovaných polí, riadenia programu pomocou troch typov slučiek a funkcií, ktoré tiež tvoria základ procedurálneho programovania. Ďalej sú v kurze preberané bitové operátory, vetvenie pomocou príkazu if a jeho proťajšku klauzuly else, ako aj vetvenie pomocou príkazov switch a case. K tomu samozrejme patrí vysvetlenie kľúčových slov break a continue, ktoré ako jediné odporúčam v prípade tvrdých skokov v programe. Ako poslednej témy sa dotýkam algoritmizácie, kde vysvetľujem základný teoretický aparát a na praktických príkladoch uvádzam algoritmizáciu do praxe. Kostru tohto praktického precvičovania tvorí vyhľadávanie globálnych extrémov a tiež vybrané triediace algoritmy. Pred výstupným videom tzv. OUTRO-m uvádzam 14 praktických príkladov na domáce precvičenie, kde si poslucháč kurzu precvičí logické a analytické myslenie. Problémy spojené s riešením týchto úloh budeme samozrejme interaktívne riešiť, budeme ich konzultovať, navediem ťa k riešeniu formou diskusií až po hľadanie chýb v tvojich zdrojových kódoch. Budeš teda tlačený k samostatnej práci až po vyriešenie spomenutých úloh.

V kurze teda nadviažeš na vedomosti, ktoré si si osvojil v prvom kurze jazyka C++ a rozšíriš si tak základy. Po tomto kurze budeš mať dosť vedomostí na to, aby si samostatne riešil úlohy, naprogramoval si aj zložitejšie úlohy a vycibril svoj programovací štýl a techniku.


Programovací jazyk C++ sa oplatí stále učiť, pretože je to akási stálica na IT trhu. Jeho populárnosť siaha na popredné priečky a drží sa tam stálu líniu. Práve preto som mu dal prívlastok nadčasový. Má súčasti, ktoré iné jazyka mať nemusia. Sú to najmä vlastné údajové typy, ktorými sú triedy, podpora polymorfizmu a pokročilej dedičnosti v rámci objektového programovania, pointrová aritmetika a generické programovanie. Dá sa v ňom urobiť prehľadný, ľahko udržiavateľný a optimálny kód. Jeho syntax je zrozumiteľná a blízka človeku, čo ho robí vyšším programovacím jazykom. Jeho syntax je taktiež blízka hardwaru. Práve preto má efektívny a výkonný kompilátor, čas vykonávania absolútneho strojového kódu je po kompilácii a zostavení veľmi rýchly. Práve preto sa používa pri spracovávaní veľkého množstva dát, v štatistike, ekonomike, telekomunikáciách, počítačovej grafike a videní počítača, vstavaných systémoch, či programovaní počítačových hier.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí majú len malé vedomosti z jazyka C++. Taktiež pre poslucháčov, ktorí absolvovali online kurz jazyka C++ Elementary. Poslucháč nemusí mať IT alebo iné technické vzdelanie, proste je určený všetkým, ktorí majú chuť a elán učiť sa programovať nový programovací jazyk nezávisiac od stupňa vzdelania a odbornosti, ktorú v minulosti dosiahol.

Čo všetko dostaneš

  • 17 kapitol vo forme videotutoriálov vrátane INTRA a OUTRA, s ktorými som si dal poriadnu námahu
  • viac ako 4 hodiny videotutoriálov
  • garanciu vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom
  • ku každej kapitole dostaneš prezentáciu vo formáte pdf alebo iný materiál, kde sú aj tipy na záver a poznámky
  • veľa zadaní praktických príkladov na domáce precvičenie
  • video animáciu, v ktorej je názorne vysvetlený triediaci algoritmus vkladaním (tzv. INSERT SORT)
  • garanciu interaktívnej spolupráce v prípade riešenia praktických príkladov z 15. kapitoly, v ktorej ťa navediem na riešenie, opravím chyby v tvojom zdrojovom kóde, poprípade skontrolujem tvoje riešenie, alebo navrhnem jeho optimalizáciu
  • diskusné fórum, v ktorom zodpovedám tvoje otázky
  • certifikát o absolvovaní kurzu

Zoznam kapitol online kurzu

INTRO
1. Staticky alokované polia
2. Všeobecne o riadení a vetvení programu
3. Slučka for()
4. Vetvenie programu – príkaz if a klauzula else
5. Slučka while()
6. Slučka do while()
7. Alternatíva vetvenia pomocou switch a case
8. Vnorené slučky a vnorené vetvenie
9. Bitové operátory
10. Základy riadenia programu pomocou funkcií
11. Úvod do algoritmov, vlastnosti algoritmov
12. Algoritmy 01 – hľadanie globálnych extrémov
13. Triediaci algoritmus INSERT SORT
14. Triediaci algoritmus SELECT SORT
15. Praktické príklady na precvičenie
15a. Praktické príklady na precvičenie – nahrávanie svojich riešení
OUTRO

Tento kurz je možné robiť pomocou REPAS/KOMPAS