Microsoft Excel

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.9 z 5

Hodnotenie

5x
96%
4x
3%
3x
1%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 4h 59m 28s
Course chapters 72 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis kurzu

Microsoft Excel je tabuľkový program, pomocou ktorého môžeš zapisovať údaje a čísla do riadkov a stĺpcov tabuľky. Čísla môžeš potom použiť na rozličné výpočty, grafy a štatistickú analýzu.

Excel nájde široké uplatnenie v každom sektore, firme, školstve či vede. Excel sa používa na tvorbu tabuliek ako napríklad cenníkov, kalendárov, faktúr, na plánovanie projektov alebo rozličné zoznamy. Je vyžadovaný najmä pri kancelárskej práci a mnohí zamestnávatelia ho považujú za štandard.

Po absolvovaní tohto kurzu zvládneš základné až pokročilé ovládanie programu Excel 2010. Neprekvapí ťa už žiadna tabuľka, graf či funkcia, a Excel sa stane tvojim každodenným pomocníkom.

Čo sa naučíš?

 • práca s dátami
 • funkcie, vzorce a odkazovanie
 • štatistické a matematické funkcie
 • formátovanie
 • tvorba grafov a ich formátovanie
 • práca s veľkým množstvom dát, zoraďovanie a filtrovanie
 • vytvorenie kontingenčných tabuliek
 • nastavenia parametrov pre tlač


Čo všetko dostaneš

 • viac ako 5 hodín nadupaných videotutoriálov
 • veľa domácich úloh a zadaní
 • zdrojové Excel súbory na stiahnutie


Pre koho je kurz určený

Nezáleží na tvojom veku alebo pohlaví. Tento kurz ťa naučí všetko potrebné od samotných základov až po funkcie a makrá. Je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Je vhodný aj pre firmy na zaškolenie pracovníkov.

Aké sú rozdiely medzi Excel 2010, Excel 2013 a Excel 365?

Rozdiely sú zanedbateľné a pre väčšinu ľudí skoro žiadne. Office 365 je Office 2013 + pár služieb navyše, ako napríklad SkyDrive a emailová schránka. Takže ak si kúpiš Office 365, nainštaluje sa ti Office 2013. Všetko, čo sa naučíš v tomto online kurze Excel 2010 budeš vedieť využiť aj v Excel 2013 (resp. Excel 365). Tlačidlá, karty a pásy sú rozmiestnené všade rovnakým spôsobom.

Zoznam kapitol kurzu Microsoft Excel:

 • 1. Úvod do kurzu    
  •  1.1 Predstavenie kurzu  
  •  1.2 Ako fungujú cvičné súbory?  
 •  2. Začíname s Excelom    
  •  2.1 Otvorenie a ukončenie práce s Excelom  
  •  2.2 Pracovné prostredie  
  •  2.3 Hárky  
  •  2.4 Karty a pásy  
  •  2.5 Karta súbor  
  •  2.6 Typy súborov  
 •  3. Jednoduchá práca s bunkami    
  •  3.1 Zapisovanie údajov  
  •  3.2 Označovanie buniek  
  •  3.3 Kopírovanie  
  •  3.4 Automatické vypĺňanie  
  •  3.5 Test  
  •  3.6 Riešenie testu  
 •  4. Funkcie a výpočty    
  •  4.1 Základy vzorcov  
  •  4.2 Základy funkcií  
  •  4.3 Formátovanie typov buniek  
  •  4.4 Automatické vypĺňanie vzorcov  
  •  4.5 Relatívne a absolútne hodnoty  
  •  4.6 Funkcia – SUM  
  •  4.7 Funkcie – AVERAGE, COUNT, COUNTA a CONVERT  
  •  4.8 Funkcie – MIN, MAX, SMALL a LARGE  
  •  4.9 Funkcie – TODAY, NOW a WEEKNUM  
  •  4.10 Funkcie – SUMIF a AVERAGEIF  
  •  4.11 Funkcia – VLOOKUP  
  •  4.12 Funkcia – IF  
  •  4.13 Test  
  •  4.14 Riešenie testu  
 •  5. Úprava vzhľadu – formátovanie    
  •  5.1 Formátovanie písma a čísiel  
  •  5.2 Orámovanie  
  •  5.3 Práca s riadkami a stĺpcami  
  •  5.4 Podmienené formátovanie  
  •  5.5 Formátovanie štýlov tabuliek  
  •  5.6 Test  
  •  5.7 Riešenie testu  
 •  6. Ilustrácie a grafy    
  •  6.1. Ilustrácie  
  •  6.2 Práca s ilustráciami  
  •  6.3 Základy grafov  
  •  6.4 Krivky  
  •  6.5 Stĺpcový graf  
  •  6.6 Čiarový graf  
  •  6.7 Koláčový graf  
  •  6.8 Test  
  •  6.9 Riešenie Testu  
 •  7. Kontingenčné tabuľky a grafy    
  •  7.1. Vytvorenie kontingenčnej tabuľky  
  •  7.2 Vytvorenie kontingenčného grafu  
  •  7.3 Úprava kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu  
  •  7.4 Test  
  •  7.5 Riešenie testu  
 •  8. Práca s veľkými súbormi    
  •  8.1 Hľadanie a nahradzovanie textov  
  •  8.2 Zoraďovanie a filtrovanie  
  •  8.3 Odstraňovanie duplicít  
  •  8.4 Rozdelenie textu do stĺpcov  
  •  8.5 Kontrola pravopisu  
  •  8.6 Komentáre  
  •  8.7 Overovanie údajov v bunkách  
  •  8.8 Povolenia  
  •  8.9 Zdieľanie zošita  
  •  8.10 Sledovanie zmien  
  •  8.11 Test  
  •  8.12 Riešenie testu  
 •  9. Tlač    
  •  9.1 Rozloženie strany  
  •  9.2 Hlavičky a päty  
  •  9.3 Tlač  
  •  9.4 Test  
  •  9.5 Riešenie testu  
 •  10. Makrá    
  •  10.1 Makrá  
  •  10.2 Test  
  •  10.3 Riešenie testu  
 •  11. Záver    
  •  11.1 Úprava vzhľadu Excelu  
  •  11.2. Poďakovanie
Online kurz Microsoft Excel je možné vyskúšať aj zdarma!