JavaScript - začiatok dobrodružstva

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 45m 47s
Course chapters 22 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Úroveň kurzu: začiatky v „textovom“ programovaní

Požiadavky: skúsený programátor v prostredí Scratch alebo vek 12+ rokov

Stojíš pred vstupnou bránou do sveta „dospeláckeho textového“ programovania. V tomto online kurze sa budeme venovať základom programovania v JavaScripte. JavaScript je populárny programovací jazyk. Využíva sa na tvorbu moderných webových aplikácií. Budeme používať voľne dostupnú knižnicu p5.js. Tá je určená na kreatívne programovanie a je teda vhodná pre začiatočníkov. Nemusíte si nič sťahovať. Budeme programovať priamo na webovej stránke.

Popis online kurzu

Každé video sa venuje nejakej téme. Tie na seba postupne nadväzujú. Na začiatku si popíšeme webovú stránku knižnice p5.js. Potom nasleduje niekoľko úvodných videí, kde si ukážeme úplne základy ako napríklad:

 • nastavenie editora p5.js,
 • písanie príkazov,
 • kde sa na klávesnici nachádzajú znaky, ktoré budeme používať,
 • orientácia v kóde a klávesové skratky,
 • nepísané pravidlá syntaxe ako sú medzery, odsadenie, ukončenie príkazu...
 • plátno na ktoré budeme kresliť,
 • súradnice.

Budeme programovať krátke jednoduché projekty, ktoré sú zamerané na kreslenie. Hneď vidíme, čo kód vykonáva. Začneme geometrickými útvarmi ako sú štvorec, obdĺžnik alebo trojuholník. Poskladáme z nich nejaký obrázok ako je snehuliak, domček alebo vlajka. Postupne pribudnú témy ako sú súradnice kurzoru, klikanie myšou, miešanie farieb alebo cyklus.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú posunúť z detských programovacích prostredí ďalej. Skúsenosti s programovaním, napríklad v prostredí Scratch, sú určite výhodou. Nebojte sa. Budeme postupovať po malých krokoch. Všetko podstatné si dôkladne vysvetlíme.

Kurz je určený pre začiatočníkov v „textovom“ programovaní.

Obsah online kurzu:

 1. Prostredie p5.js
 2. Úvod do programovania
 3. Kreslíme kuriatko
 4. Snehuliak
 5. Vlajky
 6. Príkaz line
 7. Domček
 8. Trojuholníky A
 9. Trojuholníky B
 10. Funkcia Draw
 11. Súradnice mouseXY
 12. Kreslíme pomocou mouseXY
 13. Čiara a myška
 14. Farebný kód RGB
 15. Príkaz random
 • Náhodné farby
 • Náhodné štvorce A
 • Náhodné štvorce B
 • Náhodné čiary

16. Funkcia MousePressed
17. Cyklus for - vločky
18. Cyklus for - riadiaca premenná

Online kurz JavaScript - začiatok dobrodružstva je možné vyskúšať aj zdarma!