Java pre začiatočníkov

Späť na kurzy
Course duration 6h 50m 56s
Course chapters 53 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Java patrí k tým najrozšírenejším a najpoužívanejším programovacím jazykom a medzi programátormi je to už stará osvedčená klasika, ktorú môžu využiť naozaj rôzne. Či už si v Jave úplný macher, alebo s ňou len začínaš, dôležité je mať dobré základy, na ktorých potom môžeš stavať aj pri učení sa iných programovacích jazykov.

V tomto online kurze ti lektor Jaro vysvetlí Javu cez históriu, základné pojmy, nastavenie prostredia až po rôzne výnimky, vychytávky a dostaneš sa až k samotnému programovaniu.

V úvodnom videu nájdeš trochu motivácie na úvod. Dozvieš sa okrem iného, prečo je dobré sa učiť programovať v Jave, koľko pracovných pozícií pre Java programátorov je voľných a aká veľká je Java komunita.

Čo sa naučíš

Online kurz základov Javy je zameraný pre začínajúcich programátorov, bez predchádzajúcej znalosti programovania.

V tomto online kurze sa naučíš:

 • ako Java pracuje s pamäťou, 
 • výrazy, cykly, podmienky, metódy, triedy, polia
 • pochopíš čo sú preťaženia a konštruktory,
 • základy OOP (objektovo orientované programovanie),
 • reťazce, prístupové práva, rozhrania,
 • výnimky a iné užitočné vedomosti.

S týmito nadobudnutými vedomosťami sa môžeš zabávať a vytvárať si svoje prvé aplikácie v Jave.

Čo všetko dostanem?

 • viac ako 40 videotutoriálov (pôvodne určené pre Jarov YouTube kanál a teraz ich máš aj tu na Learn2Code úplne zadarmo),
 • takmer 6 hodín videa, pomocou ktorého sa naučíš programovať v Jave,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.
 • certifikát o absolvovaní kurzu


Zoznam kapitol online kurzu

 • motivačný úvod
 • história, základné pojmy, nastavenie prostredia
 • prvý program, komentáre, balíky
 • premenné, dátové typy, zobrazenie v pamäti IMPORTANT!!!
 • výrazy, pretypovanie, deklarácie, priraďovanie
 • podmienka, if, if-else, boolenovské výrazy
 • ternárny operátor
 • cyklus while a do while
 • for cyklus
 • niečo v niečom :)
 • switch
 • break, continue, návestia
 • triedy a objekty (class, object) - úvod
 • static - statické metódy a premenné  
 • metódy
 • premenné z pohľadu deklarácie
 • polia
 • viacrozmerné polia
 • triedy a objekty 2
 • konštuktory
 • preťaženie
 • metóda this v konštruktoroch
 • konštanty
 • rušenie objektov - garbage collector
 • statický inicializačný blok
 • reťazce 1 – úvod
 • reťazce 2 - základná práca
 • reťazce 3 - reťazenie metód
 • OOP - zapúzdrenie dát
 • predávanie parametrov metódam
 • zabránenie a vynútenie prekrytia metód (abstraktné triedy a metódy, dedenie)
 • prístupové práva
 • abstraktné metódy a triedy + 32. doplnok k predošlej časti :)
 • interface (rozhranie) - čo je to a ako to vyzerá
 • interface – použitie
 • interface - ako typ premennej
 • implementácia viacerých rozhraní
 • dedenie pri rozhraniach
 • operátor instanceof
 • Enum
 • výnimky – Exception
 • ako programovať – kúsok motivácie
 • polymorfizmus
 • Java tipy a triky