C# pre mierne pokročilých

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.3 z 5

Hodnotenie

5x
50%
4x
38%
3x
0%
2x
13%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 29m 9s
Course chapters 36 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

C# je objektovo-orientovaný programovací jazyk. Jazyk vyvinula firma Microsoft a bol predstavený spolu s vývojovým prostredím .NET. Ako už vypovedá názov samotného jazyka, v mnohom vychádza z programovacieho jazyk C a C++, v mnohých oblastiach je však bližší k jazyku Java. V tomto online kurze sa pozrieme na ďalšiu funkcionalitu jazyka a posunieš svoje vedomosti z prvého kurzu C# na vyšší level.

Čo sa naučíš

Začal si programovať v C# a máš základné vedomosti? Tento kurz začne tam, kde skončil kurz Úvod do programovania v jazyku C#. Naučíš sa vytvárať triedy, pracovať s dátumom, súbormi, kolekciami. Naučíš sa, ako C# pracuje s pamäťou. Pod palec dostaneš OOP princípy s použitím jazyka C# ako sú dedenie a rozhrania. Nevieš čo je to LINQ, Delegate metódy, Lambda výrazy? Tu si správne, všetko sa naučíš na praktických ukážkach. Neváhaj, pozri zoznam kapitol a zapoj sa do kurzu.

Potrebuješ vedieť základy programovania v jazyku C#. Čo je to premenná, čo je to metóda, podmienka, cyklus. Toto všetko ťa naučí náš základný kurz.

Čo všetko dostaneš?

  • 36 kapitol online kurzu
  • 3,5 hodiny videomateriálu
  • certifikát o absolvovaní kurzu
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný

Zoznam kapitol online kurzu

01 Úvod

02 Prvý projekt - čo máme v projekte

03 C# coding conventions

04 Neprimitívne dátové typy – úvod

05 Trieda - class – úvod

06 Čo je to instancia

07 Ako napíšeme triedy, fieldy a metódy v kóde

08 Vytvárame objekty

09 Static - niečo patrí triede, niečo objektu

10 Namespace

11 Struct vs Class

12 Enum

13 Typy a rôzna práca s pamäťou - DOLEZITE NA POCHOPENIE

14 List

15 Práca s dátumom

16 Práca so súbormi

17 Konštruktory

18 Objektový inicializátor

19 Modifikátory prístupu public a private - OOP princíp Zapúzdrenie

20 Properties

21 Indexer

22 Dedenie

23 Modifikátory prístupu 2

24 Dedenie a konštruktory

25 Casting

26 Abstrakcia

27 Rozhranie

28 Rozhranie ako brána

29 Delegate

30 Lambda výrazy

31 Extensions methods 32 LINQ