C++ Elementary (začiatočník)

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.1 z 5

Hodnotenie

5x
69%
4x
6%
3x
6%
2x
6%
1x
13%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 4h 44m 42s
Course chapters 15 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Kurz C++ Elementary je online kurz určený pre každého, kto chce začať programovať, alebo aspoň pre toho, kto sa chce učiť vyššie programovacie jazyky, medzi ktoré patrí aj jazyk C++. Programovanie v jazyku C++ je náročnejšie, preto to nemožno zhrnúť v jednom online kurze. Práve preto pre teba pripravujeme ďalšie kurzy jazyka C++, ktoré budú postupne na seba nadväzovať.

Jazyk C++ je stále veľmi populárnym jazykom. Od obdobia, kedy boli publikované prvé štandardy jazyka C++, sa veľmi rýchlo posunul na top pozície a tam si drží akúsi rovnakú líniu dlhdobo. V oblasti vyšších programovacích jazykov mu dobre konkuruje len jazyk Java. C++ je jazyk objektovo orientovaný, ktorý podporuje sekvenčné, procedurálne i generické programovanie. Medzi jeho prednosti patria výkonný kompilátor, rýchly spustiteľný a ľahko udržiavateľný kód.

Tento jazyk je súčasťou každého štúdia, ktoré je zamerané na informačné technológie. Učí sa aj na iných odboroch technického zamerania. Používa sa v oblasti ekonomiky, videnia počítača, počítačovej grafike, počítačových hrách, vstavaných systémoch, komunikačných systémoch, tiež v automatizácii a robotike.

Jazyk C++ bude pre teba prínosom. Môže sa stať dokonca tvojím hlavným programovacím jazykom. Myslím si, že každý dobrý programátor by mal vedieť aspoň jeden vyšší programovací jazyk, ak nie dokonca viac. Tento kurz sa snaží pozerať na problematiku od základov a veľmi detailne, preto neoľutuješ, že si ho absolvoval.

Pre koho je online kurz určený

Pre všetkých, ktorí chcú začať programovať. Aj pre tých, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti. Dokonca aj pre tých, ktorí nemajú vôbec IT alebo iné technické vzdelanie. V kurze sa dozvieš veľa dôležitých a zaujímavých vecí nie len z oblasti jazyka C++, ale vo všeobecnosti z programovania a matematiky.

Čo všetko dostaneš

 • 15 kapitol vo forme videotutoriálov vrátane intra a outra, s ktorými som si dal poriadnu námahu
 • prezentáciu ku každej kapitole, kde sú vždy príklady a podrobné poznámky na záver
 • diskusné fórum, v ktorom zodpovedám na tvoje otázky
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom

Zoznam kapitol online kurzu

INTRO

 1. Úvod do jazyka C++

 2. Funkcia main() a niektoré direktívy preprocesora

 3. Preprocesor, kompilátor a linker

 4. Rozdelenie údajových typov

 5. Rozdelenie údajových typov – príklad (vysvetlenie kódu)

 6. Stručne objekty cout, cin, triedy string a manipulátory

 7. Základy číselných sústav (dekadická a binárna)

 8. Základy číselných sústav (hexadecimálna, oktalová a príklad inej sústavy)

 9. Integrálne dátové typy (char, short, int, long)

 10. Rozdelenie operátorov, L a P hodnoty

 11. Operátor priradenia, aritmetické operátory

 12. Údajové typy pre reprezentáciu čísel v pohyblivej rádovej čiarke a typy pre reprezentáciu znakov

 13. Relačné a logické operátory, ternárny operátor

OUTRO

Tento kurz je možné robiť pomocou REPAS/KOMPAS