Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

2 dni

Popis kurzu

Node.js je výkonné, efektívne a veľmi jednoduché programovanie v JavaScripte na serveri. Tento kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem o platformu node.js - JavaScript na serveri.

Čo sa naučím?

Na kurze získaš pokročilé vedomosti o platforme node.js, naučíš sa tvoriť aplikácie a moduly, ktoré budeš vedieť publikovať do NPM (node package manager).
Ako bonus: získaš základy webového frameworku total.js, pomocou ktorého sa naučíš vytvoriť webovú stránku. Ukážeme si napojenie do databázy: NoSQL Embedded Database, CouchDB, MongoDB, RethinkDB a MySQL. Spoznáte WebSockety a Server-Sent Events a nakoniec sa naučíš škálovať node.js aplikácie.

Čo budem vedieť vytvoriť?

Budeš vedieť vytvoriť node.js aplikáciu, node.js modul a s použitím frameworku total.js sa naučíš vytvoriť kompletnú webovú stránku. Získaš vedomosti o TotalStacku - vytvorenie single-page aplikácie s pomocou node.js / total.js a Angular.js.

Prečo ísť na tento kurz?

Node.js je momentálne v kurze a pomaly sa nasadzuje aj do enterprise riešení. Pomocou kurzu získaš vedomosti k tvorbe bohatých server-side aplikácií.

Minimálne požiadavky

hardware/software:
  • vlastný notebook s editorom kódu - odporúčame Sublime Text 3
  • ideálne by návštevník školenia mal vlastniť počítač s unixovým operačným systémom (Linux, Mac OS X)
znalosti:
  • základná znalosť JavaScriptu
  • chápanie princípov fungovania protokolu HTTP

Inštruktor kurzu

Peter Širka

Peter Širka

Node.js