Úvod do Data Science v jazyku R

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 2h 59m 41s
Course chapters 23 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Programovanie v jazyku R

Tento online kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú venovať analýze dát, štatistike, data miningu, data science a vizualizácii dát. Jazyk R má obrovský počet knižníc, ktoré sú zadarmo a sú k dispozícii na riešenie najrôznejších dátových problémov. Programovací jazyk R sa v súčasnosti najviac využíva vo všetkých oblastiach, ktoré pracujú s dátami. Svoje využitie tak nájde vo finančnom sektore, výskume, ekonometrii, marketingu a pod.

Tento úvodný Data Science kurz je vhodný pre každého, kto chce preniknúť do sveta pokročilej dátovej analytiky. Data Science je kombinácia štatistiky, informatiky a ekonometrie, a v posledných rokoch priniesla revolúciu do mnohých odvetví ekonomiky. Účastníci kurzov sa na praktických príkladoch naučia transformovať dáta na odporúčania, čo bude v konečnom dôsledku mať dopad na lepšie biznis rozhodnutia.

Programovací jazyk R je open source a má za sebou mimoriadne veľkú komunitu ľudí, ktorí ho neustále aktualizujú o najmodernejšie techniky. V jazyku R dokážeš používať veľa analytických techník a poskytuje možnosti ako analyzovať veľké dáta a dáta najrôznejších formátov. Po absolvovaní Data Science kurzov nájdeš uplatnenie na pozíciách ako dátový analytik alebo biznis analytik.Popis online kurzu

Či už si úplný začiatočník, alebo pokročilý užívateľ R-ka, vždy má zmysel ísť od základov a pekne poporiadku.

Počas tohto online kurzu ťa prevedieme od úvodnej inštalácie až po základné operácie a na konci kurzu budeš vedieť používať R-ko a RStudio ako pokročilú kalkulačku, ovládať základné príkazy a pracovať so základnými dátovými typmi, pričom si ukážeme operácie/kalkulácie s vektormi, maticami, dataframe-ami. V tomto kurze sa nevenujeme rozšíreniam R-ka, ale len R-ku samotnému, teda tazkvanému "base R", alebo R-ku špecificky bez rozšírení, alebo takzvaných dodatočných packege-ov.

Čo všetko sa naučíš?

 • ako funguje R-ko ako objektovo orientovaný jazyk,
 • ako sa prideľujú hodnoty objektom a ako sa ďalej s uloženými objektami pracuje,
 • pracovať v R-ku s vektormi ako aj kalkulácie s vektormi,
 • pracovať s inými objektami a vektormi ako aj operácie s vektormi,
 • vykonávať kalkulácie s vektormi,
 • ako v R-ku vykonávať selekcie prvkov vektoru a ako R-ko indexuje prvky,
 • pracovať s list-mi v R-ku,
 • pracovať s maticami v R-ku,
 • ako na dataframe-i v R-ku,
 • fungovanie indexácie pri dataframe-och a ako premenovávať premenné / stĺpce dataframe-u v R-ku,
 • tipy na efektívnu prácu v R-ku

Čo všetko dostaneš

 • v kurze na teba čaká 23 videotutoriálov
 • takmer 3 hodiny videa
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný
 • moderované diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor
 • zdrojáky a dáta na stiahnutie


Zoznam kapitol online kurzu

 • O projekte Data Science kurzov, Linky & Kontakty  

 • Čo je Data Science a ako R-ko vzniklo?  

 • Štruktúra kurzu/Čo sa behom kurzu naučíš  

 • Inštalácia R-ka a RStudia  

 • Otvárame RStudio  

 • R-ko ako objektovo orientovaný jazyk  

 • Práca s vektormi v R-ku  

 • Iné typy objektov a vektorov v R-ku  

 • Súčet vektora a funkcia sum() v R-ku  

 • Indexácia a selekcia prvkov v R-ku  

 • Selekcia prvkov vektoru v R-ku  

 • Práca s list-mi v R-ku  

 • Práca s maticami v R-ku  

 • Ostatné operácie s maticami v R-ku  

 • Otáčame/transponujeme matice v R-ku  

 • Dataframe-y v R-ku  

 • Pridávame riadky do dataframe-u v R-ku  

 • Indexácia a premenovávanie premenných v R-ku  

 • Selekty & výrezy dataframe-ov v R-ku  

 • Faktory v R-ku  

 • Projektovo orientovaný workflow a ďalšie funkcie R-ka  

 • Tipy na efektívnu prácu v R-ku  

 • Záver online kurzu

Online kurz Úvod do Data Science v jazyku R je možné vyskúšať aj zdarma!