Spring Boot

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.6 z 5

Hodnotenie

5x
64%
4x
29%
3x
7%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 8h 8m 36s
Course chapters 85 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Online kurz Spring Boot

V tomto kurze sa naučíš robiť so Spring Boot. Spring Boot je nadstavba Springu, ktorý je najpoužívanejší Java framework. Ak v nejakej firme používajú Javu pri tvorbe aplikácií, tak je veľká šanca, že budú používať práve Spring resp. Spring Boot. 

https://spring.io/projects/spring-boot

Vytvoríme aplikáciu Shop

V tomto kurze spoločne vytvoríme Spring Boot aplikáciu Shop, v ktorej budeme mať zákazníkov, predajcov a ich produkty. Všetko budeme zapisovať a čítať z MySQL databázy, do ktorej si najprv navrhneme a vytvoríme tabuľky. Nad týmito tabuľkami implementujeme CRUD operácie.

Vytvoríme Restové API, aby nás mohol volať potenciálny frontend. 

Aplikáciu budeme testovať Spring Boot testami a taktiež budeme simulovať frontend pomocou Postman aplikácie, s ktorou budeme posielať requesty na náš server. 

Zdrojový kód aplikácie je na mojom verejnom github repozitári. https://github.com/xjahic/SHOP

Commitoval som po každom videu, takže si môžete jednoduchšie kontrolovať svoj kód oproti môjmu kódu.

Čo potrebuješ vedieť?

Určite potrebuješ ovládať Javu. Nemusíš byť v nej žiadny guru, ale nemal by si mať problém so základmi. Kurz Java pre začiatočníkov tu na Learn2Code by ti nemal robiť žiadne problémy. Ak si myslíš, že máš medzery v Jave, tak možno ešte aj kurz Java pre pokročilých je pre teba.

Javu samu o sebe nebudem rozoberať v tomto online kurze. 

Načo ti Spring Boot bude?

Či už je tvojím cieľom stať sa Java programátorom, alebo sa jednoducho oboznámiť so Spring Bootom, tento kurz je pre teba. 

Ak si prelistuješ pracovné ponuky na profesia.sk pre pozíciu Java developer, skoro každá, ak nie úplne každá pozícia, vyžaduje znalosť Springu resp. Spring Bootu. Novo nadobudnuté znalosti ťa posunú v tvojich skilloch dopredu a zároveň znásobia tvoje šance na získanie práce ako Junior Java Developer či Junior Software Engineer.

Vďaka tomuto kurzu budeš schopný/á navrhnúť a vytvoriť Spring Boot aplikáciu. Tento kurz ti dá solídny základ a prehľad o tom ako funguje backend pre väčšinu webových aplikácií.

Zoznam kapitol online kurzu:

0. Úvod

 1. O čom je tento kurz

 2. Čo už treba a netreba vedieť?

 3. Čo potrebujete mať nainštalované?

 4. Čo sa naučíte a ako to môžete vyžiť?

 5. Ako bude vyzerať aplikácia na konci kurzu? 

1. Čo je to Spring Boot

 1. Čo je to Spring 

 2. Dependency injection

 3. Čo je to Spring Boot

2. Vytvorenie aplikácie

 1. Spring initializer vytvorenie aplikácie Shop

 2. Orientovanie sa v projekte

 3. Vytvorenie Beany, ktorá vypíše naše meno

3. Návrh aplikácie Shop

 1. Návrh Aplikácie

 2. Návrh databázových entít

4. Inštalácia MySQL

 1. Stiahnutie a inštalácia

5. Vytvorenie databázy

 1. Vytvorenie databázy

 2. Importnutie databázy - Ak nechcete vytvárať

 3. Vytvorenie tabuľky merchant

 4. Vytvorenie tabuľky product

 5. Vytvorenie tabuľky customer 

6. Vytvorenie db modelu v aplikácii

 1. Customer 

 2. Product

 3. Merchant 

7. Napojenie na databázu

 1. Pridanie dependencies pre databázu 

 2. Konfigurácia databázy a skúška napojenia

8. Otestovanie DB modulu

 1. Ako písať testy v Spring Boot aplikácii

 2. Test pre zápis - Customer

 3. Test pre zápis - Merchant

 4. Test pre zápis - Product

 5. Použitie H2 in memory databázu v testoch

9. Vytvorenie databázových rozhraní

 1. CRUD 

 2. CustomerService

 3. ProductService 

 4. MerchantService 

10. Implementácia databázových rozhraní

 1. CustomerRowMapper 

 2. CustomerRepository 

 3. CustomerService implementácia 

 4. ProductRowMapper

 5. ProductRepository

 6. ProductService implementácia 

 7. MerchantRowMapper 

 8. MerchantRepository

 9. MerchantService implementácia

11. Otestovanie databázových rozhraní

 1. Testy pre CustomerService 

 2. Testy pre MerchantService 

 3. Testy pre ProductService 

12. REST - Návrh API

 1. Čo je to REST API 

 2. Návrh Shop REST API 

 3. Hello world Rest Controller 

13. Príprava pred implementáciou REST API

 1. Opravenie createdAt v produkte 

 2. Testovacie triedy púšťať s prázdnou H2 DB 

 3. Import Shop collection do Postman

14. Customer REST API

 1. CustomerController implementácia

 2. Postman prevolania a overenie

15. Merchant REST API

 1. MerchantController implementácia 

 2. Postman prevolania a overenie 

16. Product REST API

 1. ProductController implementácia 

 2. Postman prevolania a overenie 

17. Otestovanie REST API

 1. Otestovanie Customer REST API

 2. Otestovanie Merchant REST API

 3. Otestovanie Product REST API

18. Návrh funkčnosti nákupu

 1. Funkcionalita nákupu - vízia

 2. Funkcionalita nákupu - návrh 

19. Implementácia nákupu - 1. časť

 1. Vytvorenie CustomerAccount

 2. CustomerAccountService 

 3. CustomerAccountRepository 

 4. CustomerAccountServiceImpl 

 5. CustomerController rozšírenie o pridanie účtu

20. Implementácia nákupu - 2. časť

 1. Vytvorenie BoughtProduct

 2. BoughtProductRowMapper

 3. BoughtProductService

 4. BoughtProductRepository

 5. BoughtProductServiceImpl

 6. BoughtProductController

21. Implementácia nakupu - 3. časť

 1. Vytvorenie nových DB tabuliek

 2. ProductService rozšírený o updateAvailable

 3. ShoppingService (BuyProductRequest, BuyProductResponse)

 4. ShoppingServiceImpl

 5. ShoppingController

 6. Postman update kolekcie

 7. Otestovanie postman prevolaniami

22. Návrhy na nové funkcionality

 1. Spätný pohľad na to, čo sme spravili

 2. Návrhy na nové funkcionality

23. Záver

 1. Prečo je Spring Boot taký populárny 

 2. Ďalšie kroky


Tento kurz je možné robiť pomocou REPAS/KOMPAS
Online kurz Spring Boot je možné vyskúšať aj zdarma!

Inštruktor

Jakub Jahic

Jakub Jahic

Java