Ozobot Starter

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 52m 29s
Course chapters 15 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Úvod

Ozobot je inteligentný robot navrhnutý na vzdelávanie. Nenásilnou formou hry rozvíja kreativitu, logické a algoritmické myslenie. Na papier mu môžeme kresliť rôzne dráhy, po ktorých sa prechádza. Ak mu neurčíme smer, sám sa na križovatke rozhodne, kam chce ísť. 

Pomocou štyroch základných farieb mu môžeme naprogramovať jeho správanie na nakreslenej dráhe. Je pre neho vytvorené prostredie OzoBlockly, ktoré je spustiteľné priamo vo webovom prehliadači. V tomto prostredí môžeme robota naučiť ako sa má správať na dráhe alebo priamo na stole pomocou spájania blokov.

Na tomto programátorskom krúžku si spolu prejdeme rôzne možnosti tohto drobného robota. Ponoríme sa do dobrodružstva, kde budeme objavovať nielen vedomosti, ale sa aj výborne zabavíme.

Čo sa naučím?

  • ako používať interaktívneho robota Ozobot,
  • kresliť príkazy, ktoré určia ako sa má robot správať,
  • oboznámime sa s intuitívnym prostredím OzoBlockly,
  • programovať robota pomocou príkazov: začneme kreslením, obrázkovými blokmi a postúpime až k reálnemu slovnému kódu,
  • pochopíme programátorské koncepty ako cyklus, premenné, podmienky a tak ďalej.

Minimálne požiadavky

  • programátorský krúžok je určený pre deti vo veku od 8 do 11 rokov,
  • základné ovládanie počítača a práca s myškou,
  • Ozobota, fixky, papiere a nápady počas kurzu zabezpečíme.

Zoznam kapitol online kurzu

1 Úvod do kurzu  
2 Skladanie dráh z dielikov  
3 Ozoblockly - Úvod  
4 Úroveň 1 - Nováčik 1  
5 Úroveň 1 - Nováčik 2  
6 Úroveň 2 - Začiatočník  
7 Úroveň 3 - Stredný 1  
8 Úroveň 3 - Stredný 2  
9 Úroveň 4 - Úloha Nájdi poklad  
10 Úroveň 4 - Vysvetlenie kódu Nájdi poklad  
11 Úroveň 4 - Pokročilý 3 Vlastné vnímanie farieb  
12 Úroveň 4 - Pokročilý 4 Úloha Závodná dráha  
13 Úroveň 4 - Pokročilý 5 Úloha Počítanie farieb  
14 Úroveň 4 - Pokročilý 6 Ktorej je viac  

Online kurz Ozobot Starter je možné vyskúšať aj zdarma!