Microsoft Access

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.9 z 5

Hodnotenie

5x
91%
4x
9%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 2h 46m 19s
Course chapters 48 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Program Microsoft Access slúži na vytváranie databáz. Umožňuje v podstate komukoľvek jednoducho spravovať a upravovať databázu. Je vhodný pre nasadenie od malých projektov až po použitie vo veľkých firmách a je navyše veľmi prehľadný.

V tomto online kurze Microsoft Access nájdeš videotutoriály a vedomosti zamerané na teoretické znalosti o databázach a databázových systémoch, pravidlách normalizácie, vysvetlenú 1 až 3 normálnu formu a následne vzťahy medzi tabuľkami. Zvyšná časť kurzu sa venuje príkladom a ukážkam na tvorbu databázového systému v programe Microsoft Access a jeho funkcionalitu.

Online kurz Microsoft Access je určený pre všetkých, ktorí nemajú predchádzajúcu znalosť s prácou s programom Access a je skvelou voľbou, ak sa chceš naučiť v Accesse vytvárať a používať databázy, exportovať a importovať dáta. Návrh vlastnej databázy spolu s dopytmi a jednoduchými formulármi zvládneš po tomto kurze ľavou zadnou.


Čo sa v kurze naučíš

 • tvorbu tabuliek a ich možnosti,
 • relácie a zabezpečenie referenčnej integrity,
 • dotazy (výberové, vytváracie, pripájacie, parametrické, odstraňovacie, aktualizačné, krížové...),
 • prácu s formulármi a ich možnosti a využitie, 
 • zostavy, 
 • funkcie, 
 • import a export dát,
 • tvorbu makier.

Čo všetko dostaneš

 • súčasťou kurzu je PDF literatúra + databázové súbory,
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • garancia vrátenia peňazí, ak s kurzom nebudeš spokojný

Zoznam kapitol online kurzu

 • Základné teoretické znalosti   

  • 1. Čo je to ACCESS a Relačná databáza  

  • 2. ACCESS vs. Excel - výhody / nevýhody - kedy použiť ACCESS?  

  • 3. Podmienky databázového systému  

  • 4. Príprava a návrh databázy - Normalizácia  

 • Normalizácia databáz a normálne formy   

  • 1. Prvá normálna forma - 1NF  

  • 2. Druhá normálna forma - 2NF  

  • 3. Tretia normálna forma - 3NF  

 • Vzťahy

  • 1. Vzťah 1:N  

  • 2. Vzťah M:N  

  • 3. Vzťah 1:1  

 • Databáza a objekty v databáze    

  • 1. Objekty v programe ACCESS  

  • 2. Vytvorenie prvej databázy  

 • Tabuľky a ich možnosti   

  • 1. Vytvorenie prvej tabuľky  

  • 2. Dátové typy  

  • 3. Dodatočné nastavenia a vlastností dátových typov  

  • 4. Vypočítavané pole  

  • 5. Formáty dátových typov  

  • 6. Základné možnosti / funkcionalita tabuliek  

 • Relácie medzi tabuľkami   

  • 1. Relácie medzi tabuľka a Referenčná integrita  

 • Dotazy

  • 1. Dotazy - vysvetlenie + aké možnosti ACCESS ponúka  

  • 2. Dotazy - Výberový - Čo to je  

  • 3. Dotazy - Výberový - Ďalšia funkcionalita  

  • 4. Dotazy - Výberový - AND a OR kritériá  

  • 5. Dotazy - Výberový - Začína na a Dátumy  

  • 6. Dotazy - Výberový - Parametrický  

  • 7. Dotazy - Výberový - Vytvorenie nového stĺpca so vzorcami  

  • 8. Dotazy - Výberový - Zoskupovanie a Agregačné funkcie  

  • 9. Dotazy - Vytvárací - Vytvorenie novej tabuľky z dotazu  

  • 10. Dotaz - Pripájací  

  • 11. Dotaz - Odstraňovací  

  • 12. Dotaz - Aktualizačný  

  • 13. Dotaz - Krížový  

 • Formuláre    

  • 1. Formuláre - Vytvorenie automatického dotazu  

  • 2. Formuláre - Vlastné - Podformuláre a prepojenia  

  • 3. Formuláre - Pridanie polí a ovládacích prvkov  

  • 4. Formuláre - Vlastnosti a nastavenia pre prvky  

  • 5. Formuláre - Tlačidlá akcie + Vytvorenie vlastného menu  

 • Zostavy

  • 1. Vytvorenie automatickej zostavy  

  • 2. Vytvorenie zostavy cez sprievodcu  

 • Funkcie   

  • 1. IIF - Podmienky v Access  

  • 2. Úpravy formátov  

  • 3. Textové - UCase  

  • 4. Dátumové - Date vo formulári  

 • Import a Export dát  

  • 1. Import údajov - svojpomocne  

  • 2. Import údajov cez nástroj Importovať  

  • 3. Export údajov  

 • Makrá

  • 1. Vytvorenie makier a priradenie k tlačidlu