Maven základy

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 48m 47s
Course chapters 28 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Prečo sa naučiť používať Maven?

Ak programuješ v Jave, alebo si sa stretol so zložitejšími programovacími problémami, alebo si si chcel uľahčiť prácu, tak si potreboval knižnice alebo frameworky tretích strán. Išiel si na stránku poskytovateľa danej knižnice. Tam si ju stiahol, pridal do projektu a používal. Keď si bol spokojný, tak si vygeneroval jar súbor s nastaveniami, musel si dať pozor, že máš nastavené knižnice a podobne. Keď si danú aplikáciu chcel otestovať, tak si ju spustil, alebo nasadil na server. Toto by bol tvoj bežný postup, ktorý ale zaberá veľa času.

Čo ak ti poviem, že toto vieš brutálne zrýchliť? Celý proces uľahčiť a zrýchliť? Verím, že by si nepovedal nie. A tu nám pod ruku prichádza Maven.  Maven je nástroj, ktorý budeš používať na buildovanie a manažovanie svojich javovských projektov. Jednoducho si dokážeš pridávať do projektu knižnice a frameworky. Pomocou jedného príkazu si celý projekt skompiluješ, zbuilduješ a spustíš na serveri.

Maven je zároveň najpoužívanejší tool s týmito možnosťami. Vedomosti, ktoré sa tu naučíš budeš využívať pri skoro každom javovskom projekte. Stačí, ak si otvoríš pracovné príležitosti pre Java programátora a Maven tam s veľkou pravdepodobnosťou bude požadovaný.

Maven je zároveň najpoužívanejší aj v online tutoriáloch a článkoch.


Čo sa naučíš?


V tomto online kurze pochopíš, ako samotný Maven pracuje. Ako založiť projekt pomocou Mavenu. Aké nastavenia, čo znamenajú. Naučíš sa používať základné a najpoužívanejšie Maven príkazy. Naučíš sa, ako rozšíriť Maven pomocou pridania pluginov. Pomocou Mavenu sa naučíš vytvoriť si webový projekt, pridať si závislosti na knižniciach, skompilovať a vygenerovať si war súbor, ktorý sa spustí na serveri a v priebehu sa automaticky spustia testy. Budeš vedieť, čo je plugin, fáza, goal, pom.xml, repozitár, archetype alebo scope. Ukážeme si, ako pracovať s Mavenom vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA.

Aké znalosti potrebuješ?

Musíš vedieť ako spustiť príkazový riadok v tvojom systéme. Pre absolvovanie kurzu nepotrebuješ znalosti programovacích jazykov. V kurze napíšem pár riadkov kódu v Jave, tak znalosť javy bude výhodou, ale nie podmienkou.


POZOR: kurz bude/je súčasťou kurzu Java pre juniorov. Ak vlastníš kurz Java pre juniorov, tento kurz nepotrebuješ.

Čo všetko dostaneš

  • 25 kapitol online kurzu
  • takmer 2 hodiny videotutoriálov
  • zdrojáky na stiahnutie
  • moderovaná diskusia, v ktorej na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
  • certifikát o absolvovaní kurzu
  • garancia vrátanie peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný

Zoznam kapitol online kurzu

01 Čo je build. Čo znamená Maven

02 Inštalácia a nastavenia

03 Konvencie. Prečo Maven.

04 Maven coordináty, archetype

05 Zakladáme prvý projekt

06 Kompilácia, generujeme jar, spúšťame jar

07 POM súbor

08 Repozitáre

09 Life cycle phases - fázy životného cyklu buildu

10 Pridávame dependency

11 Webová aplikácia pomocou maven

12 Plugins a Goals

13 Nasadzujeme na server

14 Spúšťame pomocou Maven pluginu + viac k pluginom

15 Maven Scopes

16 Maven vo vývojovom prostredí

17 Užitočný IDEA plugin – riešenie konfliktov v závislostiach

18 Profiles

19 Multi modul projekt

20 Vytvárame štruktúru multi modul projektu

21 Vytvárame util triedu s testom

22 Používame modul ako dependency iného modulu

23 Vytvárame jednoduchú web aplikáciu pomocou Servletu

24 Buildujeme všetky moduly naraz

25 Spustenie web multi modul aplikácie na serveri

Online kurz Maven je možné vyskúšať aj zdarma!