Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 37m 12s
Course chapters 12 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

V tomto kurze sa budeme venovať programovaniu v prostredí Kodu Game Lab. Kodu je propedeutický programovací jazyk a aj aplikácia, ktorej cieľom je nenúteným spôsobom učiť deti základom algoritmického myslenia a prebudiť v nich záujem o programovanie prostredníctvom vytvárania vlastných hier. Prostredie Kodu Game Lab je voľne dostupné pre všetky počítače s operačným systémom Windows.

Čo sa v kurze naučím

 • Ukážeme si, ako Kodu Game Lab nainštalovať
 • Popíšeme si prostredie Kodu Game Lab
 • Ukážeme si, ako formovať vlastný svet a vytvoriť hru pre jedného aj viac hráčov
 • Vysvetlíme si vkladanie objektov a ich vlastnosti
 • Naučíme sa programovať objekty
 • Naučíme sa pracovať so skóre a klonovatelnými objektmi
 • Ukážeme si, ako upravovať prvky hry s ohľadom na jej hrateľnosť
 • Naučíme sa pracovať s levelmi, premennými a stránkami
 • Naučíme sa prepájať znalosti a vytvárať tak plnohodnotné hry

Čo budeme vedieť vytvoriť

 • Hru s automatizovanými botmi
 • Hru podobnú futbalu
 • Hru na princípe závodov
 • Akčnú adventúru s vedomostnými úlohami
 • Teleport

Prečo navštevovať tento kurz?

 • V prostredí Kodu Game Lab sa môžete stať tvorcom svojej vlastnej hry.
 • Programovanie v Kodu pripomína hru, a aj napriek tomu sa nenúteným spôsobom učíte základom algoritmizácie.
 • Pri programovaní sa učíme nie len logicky uvažovať, ale vďaka tvorbe svetov rozvíjame aj svoju kreativitu.
 • Naprogramujeme si vlastné hry, ktoré môžeš ukázať svojím kamarátom.

Minimálne požiadavky

 • Online kurz je určený pre deti vo veku od 8 do 14 rokov,
 • Počítač s operačným systémom Windows

Zoznam kapitol online kurzu

 01 Inštalácia  
 02 Menu a nastavenia  
 03 Vytvorenie sveta  
 04 Objekty  
 05 Skóre a klonovateľné objekty  
 06 Boti a hrateľnosť hry  
 07 Futbal  
 08 Pokročilý futbal  
 09 Závody a levely  
 10 Akčná adventúra  
 11 Teleport a premenné  
 12 Možnosť zdieľania svetov v rámci komunity

Online kurz Kodu je možné vyskúšať aj zdarma!