Java pre junior programátorov

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 11h 20m 8s
Course chapters 163 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Java pre junior programátorov

Zavŕšenie online kurzov Java trilógie je už tu. Po prvej časti a kurze Java pre začiatočníkov a druhej časti Java pre pokročilých sa v tomto novom online kurze spolu pozrieme na vyvrcholenie tejto trilógie. Je to kurz Java pre junior programátorov, po ktorého absolvovaní budeš pripravený na prácu junior Java programátora.

Čo sa naučíš?

Týmto kurzom, by som ťa chcel pripraviť na prácu Java junior programátora. Programátora, ktorý vo firme začína programovať v jave. Po absolvovaní kurzu sa budeš vedieť orientovať v technológiách. Porozumieš názvom a technológiám ako Maven, Servlety, JSP, JSTL, EL, MVC, Hibernate, JPA, ORM, QueryDSL, Logovanie, Logback, Java EE, REST, SOAP, Quartz, Factory, Singleton a podobne.Maven – nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií

Maven je nástroj, ktorý budeš používať na buildovanie a manažovanie svojich javovských projektov. Jednoducho si dokážeš pridávať do projektu knižnice a frameworky. Pomocou jedného príkazu si celý projekt skompiluješ, zbuilduješ a spustíš na serveri. Maven je zároveň najpoužívanejší tool s týmito možnosťami.

V tomto module pochopíš, ako samotný Maven pracuje. Ako založiť projekt pomocou Mavenu. Aké nastavenia, čo znamenajú. Naučíš sa používať základné a najpoužívanejšie Maven príkazy. Naučíš sa, ako rozšíriť Maven pomocou pridania pluginov. Pomocou Mavenu sa naučíš vytvoriť si webový projekt, pridať si závislosti na knižniciach, skompilovať a vygenerovať si war súbor, ktorý sa spustí na serveri a v priebehu sa automaticky spustia testy. Budeš vedieť, čo je plugin, fáza, goal, pom.xml, repozitár, archetype alebo scope. Ukážeme si, ako pracovať s Mavenom vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA.

Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)

Naučíš sa čo sú to Servlety – naučíš sa technológiu, ktorá je základom, každej java webovej aplikácie. Ďalej sa zoznámiš s view technológiami – teda musíš mať stránky aj zobrazené – ako sú JSP a k tomu pridružené JSTL a EL. Ukážeme ako môžeš filtrovať žiadosti na server, presmerovať žiadosti a podobne. Pochopíš na akom princípe je založený MVC pattern. Aplikácie sa naučíš spúšťať a nasadzovať v servlet kontajnery.

Po absolvovaní modulu ti už nebude robiť problém začať rozumieť a budovať java web aplikácie.

ORM - JPA (Hibernate)

Ak vytvoríš hocijaký jednoduchý objekt, čo sa stane? Napríklad objekt Adresa? Vytvorí sa v halde – v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta – informácie. Ak sa ale stratí referencia v javovskom kóde na tento objekt v halde – tak sa zmaže.

Ak si chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy a najlepšie, aby po vytiahnutí z databázy, mali tieto dáta tú istú formu – teda formu objektu Adresa.

Tomuto sa hovorí, že persistujeme (uchováme stálosť) objekt do databázy. Akoby tento objekt existoval aj mimo java programu. Tento objekt sa uchová v úložisku a znovu sa vytvorí, ak bude treba.

Klasické databázy ako Oracle, MySql a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V jave ukladáme dáta vo forme objektov, v databáze vo forme tabuliek. Ale čo majú podobné? V relačnej databáze máme stĺpce, ktoré majú názvy a v riadkoch máme hodnoty. Niečo ako kľúč hodnota – to isté platí aj pre objekty v jave – tam máme názov premennej a hodnotu v nej uloženú.

Tu prichádza pod ruku ORM – teda object relatiional mapping - objektovo relačné mapovanie. My naše java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy.

Naučíš sa používať ORM framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA (Java Persistence API) štandardov . Naučíš sa ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania. Ukážeme si aj knižnicu QueryDSl, ktorá nám pomôže písať pekné a prehľadné kritériá a dopyty na databázu.

Logovanie java aplikácií

Po vývoji aplikácie a nasadení u zákazníka potrebuješ mať prehľad o rôznych činnostiach a chode aplikácie. Nie je v tvojich silách sedieť pri každom používateľovi aplikácie a pozorovať, či nenastala chyba.

Preto potrebuješ svoju aplikáciu logovať – nastaviť hlášky, napríklad o behu aplikácie, potrebuješ zalogovať chybové hlášky a podobne.

Tieto logy si chceš spätne aj archivovať, aby si mal historický prehľad o aplikácií. Logy sú prvé miesto po ktorom siahneš ak nastane problém v tvojej aplikácii. V tomto module sa naučíš používať najpoužívanejšie logovacie knižnice SLF4J ako API a Logback ako poskytovateľa logovania. Naučíš sa písať si vlastné konfigurácie. Logy budeš vedieť zapisovať do súborov a budeš vedieť nastaviť ich archivovanie rôznymi stratégiami. 


Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy.

Ak by si chcel veci pochopiť do hĺbky, ako pracujú frameworky a podobne, tak Java pre pokročilých ťa na to pripravila.

Ak ale nemáš ešte absolvovaný kurz java pre pokročilých, nevadí, technológie, ktoré sa budeš učiť zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale podrobnosti už nie – napríklad ako je možné, že stačí napísať anotáciu a framework s tým už vie pracovať. To by si pochopil keby si absolvoval java pre pokročilých.


Zoznam kapitol

Maven - nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií

00 Maven - intro

01 Čo je build. Čo znamená Maven

02 Inštalácia a nastavenia

03 Konvencie. Prečo Maven.

04 Maven coordináty, archetype

05 Zakladáme prvý projekt

06 Kompilácia, generujeme jar, spúšťame jar

07 POM súbor

08 Repozitáre

09 Life cycle phases - fázy životného cyklu buildu

10 Pridávame dependency

11 Webová aplikácia pomocou maven 1. časť

12 Plugins a Goals

13 Nasadzujeme na server

14 Spúšťame pomocou Maven pluginu + viac k pluginom

15 Maven Scopes

16 Maven vo vývojovom prostredí

17 Užitočný IDEA plugin – riešenie konfliktov v závislostiach

18 Profiles

19 Multi modul projekt

20 Vytvárame štruktúru multi modul projektu

21 Vytvárame util triedu s testom

22 Používame modul ako dependency iného modulu

23 Vytvárame jednoduchú web aplikáciu pomocou Servletu

24 Buildujeme všetky moduly naraz

25 Spustenie web multi modul aplikácie na servery

Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)

00 Servlety zdrojové kódy

01 Spúšťame prvú webovú aplikáciu - nastavujeme úvodnú stránku

02 Čo sa vlastne zatiaľ deje

03 Pomôcka pre rýchle spustenie tomcatu cez maven

04 Servlet podrobnejšie

05 Pokúšam sa vytvoriť prvý servlet

06 Pridávame dependency pre servlety

07 Čo je obsahom url adresy - nastavujeme WebServlet anotáciu

08 Spracovanie od klienta po servlet a späť - vizuálne vysvetlenie

09 Nastavenie servletu cez web.xml súbor

10 Posúvame dáta do servletu - teória

11 Spracúvam parametre z url adresy

12 Posielame dáta cez formulár a spracúvame ich v doPost

13 Mixujem POST a url parametre

14 Odchytávame viacero hodnôt pod jedným kľúčom

15 Get a Post requesty

16 Session objekt

17 Context objekt

18 Filter - teória

19 Vytvárame prvý filter

20 Filter - init metóda

21 Filter - doFilter metóda

22 Presmerovanie

23 Include vs. Forward presmerovanie

24 Inštalácia tomcat serveru - ručné nasadenie war súboru

25 Deploy war aplikácie pomocou Mavenu do Tomcatu

26 Kódovanie na mäkčene a iné špeciálne znaky

27 JSP úvod

28 JSP - značky

29 JSP kompilácia

30 JSP zložitejší kód

31 JSP - preddefinované objekty

32 MVC pattern - Model-View-Controller

33 MVC pattern na príklade

34 MVC pattern - prerábame to na DTO objekt

35 záver MVC, úvod k JSTL a EL

36 EL syntax

37 EL objekty - scopes

38 JSTL core tagy 1

39 JSTL core tagy 2

40 Záver - MVC frameworky, Čo je práve in

41 Jetty server - spomenutie

ORM - JPA (Hibernate)

01 Čo je persistence

02 Čo je ORM

03 Problém s JDBC prístupom – výhoda ORM

04 Čo je Hibernate

05 Čo je JPA

06 Úvod k príkladu - zakladáme projekt

07 Nastavenie persistence.xml súboru, nastavenie konekcie na databázu

08 Mapovanie triedy a identifikátoru

09 4 stratégie generovania identifikátoru

10 Mapovanie - automatické mapovanie podľa názvu

11 Ukladáme dáta do databázy - EntityManager

12 Získavame dáta z databázy

13 Úvod k zložitejšiemu príkladu

14 Mapovanie Enum - rôzne stratégie

15 Konvertovanie medzi rôznymi typmi – AttributeConverter

16 Kód aj v Git repozitári

17 Embeddable

18 Viac teórie o identifikátoroch

19 Mapovanie s dedením - MappedSuperclass

20 ManyToOne asociácia

21 OneToMany asociácia - obojsmerná 1

22 OneToMany asociácia - obojsmerná 2 - Typy kaskády a čo je to kaskád

23 OneToMany asociácia jednosmerná

24 ManyToMany asociácia

25 OneToOne asociácia

26 Hibernate - špecifické nastavenia - automatické vytváranie db tabuliek

27 Fetching - Fetch types

28 Flush

29 SQL native query

30 Criteria

31 QueryDSL

32 EntityManagerFactory len raz

33 Exception handling

Patterns

01 Singleton pattern

02 Factory pattern

03 Builder pattern

04 Observer Pattern

Logovanie java aplikácií

01 Logovanie - úvod

02 SLF4J

03 Napájame sa na logovanie Hibernatu + prvé vlastné logy

04 Formátovanie výstupného textu logu

05 Úvod k nastaveniam - konfigurácii logovania

06 Hierarchia loggerov a nastavení

07 Appenders - dedenie a správanie


Online kurz Java pre junior programátorov je možné vyskúšať aj zdarma!