Java persistence - JPA a Hibernate základy

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 36m 35s
Course chapters 40 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Java persistence - JPA a Hibernate základy

Ak vytvoríš hocijaký jednoduchý objekt, čo sa stane? Napríklad objekt Adresa? Vytvorí sa v halde – v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta – informácie. Ak sa ale stratí referencia v javovskom kóde na tento objekt v halde – tak sa zmaže.

Ak si ale chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy a najlepšie, aby po vytiahnutí z databázy, mali tieto dáta tú istú formu – teda formu objektu Adresa.

Tomuto sa hovorí, že persistujeme (uchováme stálosť) objekt do databázy. Akoby tento objekt existoval aj mimo java programu. Tento objekt sa uchová v úložisku a znovu sa vytvorí, ak bude treba.

Klasické databázy ako Oracle, MySql a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V jave ukladáme dáta vo forme objektov, v databáze vo forme tabuliek. Ale čo majú podobné? V relačnej databáze máme stĺpce, ktoré majú názvy a v riadkoch máme hodnoty. Niečo ako klúč hodnota – to isté platí aj pre objekty v jave – tam máme názov premennej a hodnotu v nej uloženú.

Tu prichádza pod ruku ORM – teda object relatiional mapping - objektovo relačné mapovanie. My naše java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy.


Tento online kurz je súčasťou online kurzu Java pre junior programátorov, ak ho máš zakúpený, tento kurz už nepotrebuješ.

Čo sa naučíš?

Naučíš sa používať ORM framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA (Java Persistence API) štandardov . Naučíš sa ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania.

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy.

Ak by si chcel veci pochopiť do hĺbky, ako pracuje framework Hibernate, tak Java pre pokročilých ťa na to pripravila.

Ak ale nemáš ešte absolvovaný kurz Java pre pokročilých, nevadí, technológie, ktoré sa budeš učiť zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale podrobnosti už nie – napríklad ako je možné, že stačí napísať anotáciu a framework s tým už vie pracovať. To by si pochopil keby si absolvoval kurz Java pre pokročilých.

Zoznam kapitol

01 Čo je persistence

02 Čo je ORM

03 Problém s JDBC prístupom – výhoda ORM

04 Čo je Hibernate

05 Čo je JPA

06 Úvod k príkladu - zakladáme projekt

07 Nastavenie persistence.xml súboru, nastavenie konekcie na databázu

08 Mapovanie triedy a identifikátoru

09 4 stratégie generovania identifikátoru

10 Mapovanie - automatické mapovanie podľa názvu

11 Ukladáme dáta do databázy - EntityManager

12 Získavame dáta z databázy

13 Úvod k zložitejšiemu príkladu

14 Mapovanie Enum - rôzne stratégie

15 Konvertovanie medzi rôznymi typmi – AttributeConverter

16 Kód aj v Git repozitári

17 Embeddable

18 Viac teórie o identifikátoroch

19 Mapovanie s dedením - MappedSuperclass

20 ManyToOne asociácia

21 OneToMany asociácia - obojsmerná 1

22 OneToMany asociácia - obojsmerná 2 - Typy kaskády a čo je to kaskád

23 OneToMany asociácia jednosmerná

24 ManyToMany asociácia

25 OneToOne asociácia

26 Hibernate - špecifické nastavenia - automatické vytváranie db tabuliek

27 Fetching - Fetch types

28 Flush

29 SQL native query

30 Criteria

31 QueryDSL

32 EntityManagerFactory len raz

33 Exception handling

34 Hibernate - na čo si dávať pozor - nežiadúce zmeny nad databázou

35 Hibernate - na čo si dávať pozor - odpojenie objektu od persistence contextu

36 Hibernate - na čo si dávať pozor - zatvorenie entity manageru

37 CRUD operácie

Tento online kurz je súčasťou online kurzu Java pre junior programátorov, ak ho máš zakúpený, tento kurz už nepotrebuješ.

Tento kurz je možné robiť pomocou REPAS/KOMPAS
Online kurz Java persistence - JPA a Hibernate základy je možné vyskúšať aj zdarma!