Excel 365: funkcie a vzorce

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 6h 7m 35s
Course chapters 87 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

V tomto online kurze Microsoft Office Excel 365: funkcie a vzorce sa oboznámiš s kompletnou prácou s najčastejšími a najpoužívanejšími vzorcami a funkciami v Exceli. Kurz obsahuje základné tvorenie výpočtov, výpočtov s percentami a základné štatistické výpočty. Ďalej sa v kurze naučíš ako na spracovanie dát pomocou logických funkcií resp. spracovanie textov a dátumov a takisto tu nájdeš vyhľadávacie funkcie.

Ak je tvojou najčastejšou pracovnou činnosťou príprava dát, tento online kurz je pre teba vhodný. Kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžeš otestovať aj na priložených vzorových tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.


Čo sa naučíš

 • vzorce a výpočty
  • základné
  • cez PLUS
  • ukotvenie buniek
  • výpočet DPH
  • prilepiť špeciálne
 • základné funkcie
 • zaokrúhľovanie
 • vnorené funkcie
 • logické (podmienkové) funkcie
 • matematika s podmienkami
 • vyhľadávacie funkcie
  • VLOOKUP
  • HLOOKUP
  • IFERROR
  • INDEX a MATCH
  • CHOOSE
  • INDIRECT
  • SWITCH
 • dátumov, časové a tetové funkcie
 • databázové funkcie
 • vzorce a funkcie pomocou matíc

Čo všetko dostaneš

 • 84 videotutoriálov
 • 4,5 hodiny video materialu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dni v prípade nespokojnosti s kurzom

Zoznam kapitol online kurzu

 • Vzorce a výpočty    

  •  1. Základné výpočty  

  •  1.1 Vzorce cez PLUS  

  •  2. Ukotvenie bunky cez F4  

  •  3. Pokročilé ukotvenie bunky  

  •  4. Výpočty s dátumami  

  •  5. Výpočty s časom  

  •  6. Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie  

  •  7. Zobrazenie vzorcov  

  •  8. Možnosti výpočtov  

  •  9. Výpočet DPH  

  •  10. Vzorce cez Prilepiť špeciálne  

 •  Funkcie - Základné   

  •  TABUĽKA - Základné  

  •  1. SUM - Súčet  

  •  1.1 SUM - Oblasti viaceré  

  •  2. AVERAGE - Priemer  

  •  3. MAX - Maximum  

  •  4. MIN - Minimum  

  •  5. COUNT - Počet buniek (číselných)  

  •  6. COUNTA - Počet buniek (číselných a techtových)  

  •  7. COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek  

  •  8. LARGE - K-tá najvúčšia hodnota  

  •  9. SMALL - K-tá najmenšia hodnota  

  •  10. SUBTOTAL - Súčtový riadok  

  •  10.1 - SUBTOTAL - Najčastejšia chyba  

 •  Funkcie - Zaokrúhľovanie  

  •  TABUĽKA - Zaokruhľovacie  

  •  1. ROUND - Matematické zaokrúhľovanie  

  •  2. ROUNDUP a ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie  

  •  3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING  

  •  4. Zaokrúhľovanie na milióny a pod.  

 •  Funkcie - Vnorené    

  •  1. Vnorené funkcie - 2 spôsoby, ako ich vytvoriť  

 •  Funkcie - Logické (Podmienkové) 

  •  1. Funkcia IF - Ak/keď sa splní podmienka  

  •  2. Funkcia AND - podmienky "a zároveň" - súčasne splnené všetko  

  •  3. Funkcia OR - podmienky "alebo" - aspoň 1 splnená  

  •  4. Funkcia IF a AND - viacnásobné podmienky "a zároveň" (vnorená funkcia)  

  •  5. Funkcia IF a OR - viacnásobné podmienky "alebo" (vnorená funkcia)  

  •  6. Funkcia IF, AND a OR - viacnásobné vnorenie  

  •  7. Funkcia IFS - viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 - starších nie)  

  •  8. Funkcie - IF, AND a OR - inak :)  

 •  Funkcie - Matematika s podmienkami    

  •  1. SUMIF - súčet s 1 podmienkou  

  •  2. COUNTIF - počet s 1 podmienkou  

  •  3. AVERAGEIF - priemer s 1 podmienkou  

  •  4. SUMIFS - súčet s viacerými podmienkami  

  •  5. AVERAGEIFS - priemer s viacerými podmienkami  

  •  6. COUNTIFS - počet s viacerými podmienkami  

  •  7. MAXIFS - maximum s podmienkami  

  •  8. MINIFS - minimum s podmienkami  

  •  9. Podmienky naviazané na bunky  

  •  10. FREQUENCY - počet výskytov určitých hodnôt  

 •  Funkcie - Vyhľadávacie    

  •  1. VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov  

  •  2. HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)  

  •  3. VLOOKUP - intervaly - vyhľadávanie  

  •  4. VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce  

  •  5. VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov  

  •  6. IFERROR - Oprava chybných hlásení  

  •  7. INDEX a MATCH - pokročilé vyhľadávanie  

  •  8. CHOOSE - výber z viacerých možností  

  •  9. VLOOKUP vs. INDEX a MATCH  

  •  10. VLOOKUP + MATCH - kombinácia  

  •  11. INDIRECT - odkazovanie na oblasti  

  •  12. SWITCH - Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE  

 •  Funkcie - Súčtové riadky 

  •  1. AGGREGATE - súčtové riadky  

  •  1.1 Funkcia - AGGREGATE - praktický príklad  

 •  Funkcie - Dátumové a časové    

  •  1. TODAY a YEARFRAC - aktuálny dátum a počet rokov  

  •  2. DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE  

  •  3. NETWORKDAYS - počet pracovných dní  

  •  5. HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE  

  •  6. DATEDIF - Výpočty rokov, dní a mesiacov  

  •  7. EDATE - dátum +/- počet mesiacov  

 •  Funkcie - Textové 

  •  1. Funkcia TRIM - odstránenie medzier pred a za textom  

  •  2. Funkcia VALUE - konvertuje textové číslo na číslo  

  •  3. Funkcia PROPER - prvé písmeno veľké, ostatné malé  

  •  4. Funkcia UPPER - všetky písmená veľké  

  •  5. Funkcia LOWER - všetky písmená malé  

  •  6. Funkcia LEFT - vyberie určitý počet znakov zľava  

  •  7. Funkcia RIGHT - vyberie určitý počet znakov sprava  

  •  8. Funkcia MID - vyberie zrčitý počet znakov zo "stredu"  

  •  9. Funkcia CONCATENATE - spájenie textov a čísiel  

  •  10. Funkcia SUBSTITUTE - nahradenie symbolov za iné  

  •  11. Funkcia TEXTJOIN - spojenie textov a čísel - ďalšia možnosť  

  •  12. Funkcia EXACT - porovnanie 2 textových reťazcov  

 •  Funkcie - Databázové 

  •  1. Funkcie - DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA  

  •  2. Funkcia - DGET - ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta  

 •  Matice - vzorce a funkcie pomocou matíc    

  •  1. Matice - výpočty pomocou matíc  

  •  2. Matice - náhrada funkcí - SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF... a databázových funkcíí... DSUM, DAVERAGE...

Online kurz Excel 365 – Funkcie a vzorce je možné vyskúšať aj zdarma!