Efektívny Time Management

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 55m 56s
Course chapters 22 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

“Je konečný. Nemožno ho uskladniť, požičať, zapožičať alebo uložiť na neskôr. Aj keď ho môžete prideliť, stratiť, premárniť alebo investovať múdro...ale nikdy, nikdy ho už znova nenájdete. Tak to je čas.”

Zvládnutie Efektívneho Time Managementu nám poskytuje obrovské výhody. Pochopením dôležitosti riadenia času v živote toho môžeme dosiahnuť viac. Každý z nás máme rovnakých a jediných 24 hodín denne. Je dôležité sa naučiť, ako maximalizovať a čo najlepšie využiť svoj čas tak, aby ste mohli byť produktívny nielen vo svojej práci, ale aj všeobecne vo svojom živote.

Cieľom tohto kurzu je získanie praktických zručností pre plánovanie a prioritizáciu práce a vlastného času. Vďaka praktickým zručnostiam naučeným v tomto kurze získate viac času na to, čo chcete robiť a nie to, čo musíte robiť. A v neposlednom rade tiež znížite svoju hladinu stresu. Zlý Time Management totiž bohužiaľ skoro vo všetkých prípadoch vedie k stresovým situáciám a každodennému stresu.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre každého, kto chce maximálne využiť svoj čas alebo získať pre seba viac času. Je pre všetkých, ktorí chcú:

 • lepšie plánovať a využívať svoj čas,
 • správne stanovovať priority, rozhodovať sa, čo a kedy urobiť a plniť tak svoje ciele,
 • zlepšiť svoje plánovanie úloh, vytváranie denných plánov a adekvátnych zoznamov úloh,
 • identifikovať svojich zlodejov času (napr. neurčovanie priorít, neplánovanie, multi-skilling, neschopnosť povedať nie, prokrastinácia, vyrušovanie pri práci atď.) a ako proti nim zakročiť,
 • ako spoznať svoje individuálne biorytmy a pracovať čo najlepšie so svojou individuálnou krivkou výkonnosti v priebehu pracovného dňa,
 • paretovo pravidlo 80/20 - to platí aj v Time Managemente,
 • získať zoznam jednoduchých praktických techník pre každodenné lepšie riadenie času.

Kurz je vhodný pre:

 • Všetkých, ktorí chcú lepšie a efektívnejšie riadiť svoj osobný aj pracovný čas.
 • Každého, kto chce zlepšiť využívanie svojho času a dosiahnuť tak väčšiu osobnú spokojnosť.

Bonusové materiály - praktické úlohy (napr. Analýza vašich časových pascí, Osobný status delegácie, cvičenie "Start-Stop-Continue" na konci kurzu).

Co všetko dostaneš

 • videotutoriály o Time Managemente,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Zoznam kapitol online kurzu: 

1. Kapitola: Čo je Efektívny Time Management a prečo je tak dôležitý práve v dnešnej dobe

 • Čo všetko se skrývá pod Efektivnym Time Managementom
 • Hlavné prekážky k Efektívnemu Time Managementu – časové pasce / zlodeji nášho času
 • Benefity Efektívneho Time Managementu

2. Kapitola: Efektívne riadenie vlastného dňa (a týždňa)  - práca s vlastnou energiou a biorytmy, dôležitosť prestávok

 • Subjektívne vnímanie času
 • Spoznajte sami seba a zistite, kedy ste najproduktívnejší - individuálne cvičenie
 • Vyhodnoťte súčasné využívanie svojho času
 • Čo robiť v ktorom čase v priebehu dňa

3. Kapitola: Základné pravidlá Time Managementu – Ciele (metóda SMARTER), Priority, Plánovanie, Delegovanie a Umenie povedať “Nie“

 • Plánovanie – základné princípy
 • Stanovovanie cieľov - princíp SMARTER
 • Stanovovanie priorít - pokiaľ si ich nestanovíte, budú určené pre Vás
 • Delegovanie a Outsourcing jednotlivých úloh
 • Ako povedať nie / Asertívne správanie a stanovovanie vlastných hraníc

4. Kapitola: Jednoduché Time Management Techniky

 • Paretovo pravidlo
 • Technika Pomodoro 
 • Metoda Ivy Lee
 • Eisenhowerova Matica
 • “Zjedzte žabu”
 • Blokovanie času
 • Not-To-Do List - zoznam toho, čo nerobiť

5. Kapitola: Ako na odkladanie úloh

 • Prokrastinácia alebo odkladanie úloh 
 • Praktické tipy na ich prekonanie

6. Kapitola: Meetingy, meetingy, meetingy …. Kde mám vziať čas? Ako na efektívne riadenie meetingov

 • Príprava, agenda, facilitácia, ďalšie kroky
 • Správne načasovanie
 • … niekoľko ďalších pravidiel, ako na efektívny meeting

7. Kapitola: Efektívny Time Management a Home Office

 • Základných 10 pravidiel efektívneho riadenia času na Home Office

8. Kapitola: Kultúrne aspekty Time Managementu - mezinárodný pohľad

 • Čas v medzinárodnej perspektíve - pracujete v mezinárodnom tíme?

Záver

 • Cvičenie Start-Stop-Continue - návod pre vyhodnotenie po 3 mesiacoch
Online kurz Efektívny Time Management je možné vyskúšať aj zdarma!