Cucumber a BDD

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 4h 37m 19s
Course chapters 41 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

Dokumentácia je mŕtva!

Zákazník tvojej práci nechápe!


Mám pre Teba riešenie.

Naučíš sa ako dokumentáciu oživiť.

Po kurze budeš vedieť tvoje testy napísať v štýle BDD. BDD je behavior-driven development, spôsob riadenia softwarových projektov. Vychádza z TDD (Test-Driven Development) a definícia BDD hovorí, že spočíva v implementácii aplikácie pomocou popisu jej správania sa z pohľadu zainteresovaných osôb (vývojár, tester, analytik, ...).

Vyfiltrovať a spustiť ich na základe tagov.

Počas celého kurzu budeš programovať v JAVA.

Popri tom na príkladoch pochopíš, o čom sú regulárne výrazy.


V kurze sa naučíš

  • Použiť a nasadiť nástroj Cucumber do tvojho projektu

  • Integrovať Cucumber s Jenkinsom

  • Elementárne princípy BDD

  • Základy regulárnych výrazov

Pre koho je kurz určený

  • Pre testerov - ktorí chcú zprehľadniť a zviditeľniť svoju prácu

  • Pre analytikov - písať živú a jednoducho čitateľnú dokumentáciu

  • Pre programátorov - Cucumber podporuje nielen Javu, ale aj Javascript, PHP, a kopu iných jazykov, preto sa dá využiť aj pri unit testoch

Odporúčanie

Aby ti bolo v kurze všetko 100% jasné, chcel by som ti odporučiť Selenium advanced kurz.

Nemusíš ho vidieť celý, stačí kapitola JAVA, Maven a Jenkins.

Online kurz Cucumber a BDD je možné vyskúšať aj zdarma!