3ds Max pre pokročilých

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 10m 38s
Course chapters 17 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

V online kurze 3ds Max pre pokročilých nadviažeme na predchádzajúci kurz 3ds Max pre začiatočníkov. Budeme vychádzať z toho, čo sme sa v predchádzajúcom kurze naučili a začneme používať komplexnejšie techniky modelovania.

Využijeme k modelovaniu symetriu a polygonálnu modeláciu. Ukážeme si, ako jednoduchým prerezaním objektu pomocou príkazu Cut dokážeme rozdeliť objekty a následne ich transformovať.

Naučíš sa pracovať s rôznymi modifikátormi ako Bend, ktorý vytvorí zaoblenie objektov, FFD, ktorý ti poslúži pri transformácii. Ďalej to budú modifikátory ako Garment Maker, Hair and Fur a ďalšie. Ďalej sa zoznámiš so základnou prácou s materiálom.

Všetko si ukážeme na konkrétnych príkladoch. Vyskúšaš si rôzne postupy modelovania, ponúkneme ti sériu videí ako postupovať pri tvorbe jednotlivých modelov ako kreslo, model hlavy koňa, jednoduchý model hôr a iné.

Online kurz je pre všetkých, ktorí si vyskúšali modelovanie podľa kurzu pre začiatočníkov a samozrejme aj pre tých, ktorí sa s 3ds maxom už stretli a poznajú jeho základné prostredie a prvky.

Čo sa naučíš

 • pokročilé ovládanie 3ds Max,
 • symetria a polygonálna modelácia,
 • modifikátory Bend, FFD, Garment Maker, Hair and Fur,
 • rozdeľovanie objektov a ich transformácia,
 • mnoho ďalšieho.

Čo všetko dostaneš

 • 3ds Max videotutoriály,
 • doplnkové materiály na stiahnutie,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol online kurzu

 • Úvod

  •  Predstavenie kurzu  

 •  Krivky 

  • V tejto kapitole ti ukážem ako ľahko pracovať s krivkami. Ako ich vytvoriť a následne zhmotniť na 3D objekt. Pri vytváraní uvidíš ako používať základné príkazy určené pre krivku ako Refine, Break, Bezier a ďalšie.

 •  Kreslo  

  •  Kreslo (1/5)

   V nasledujúcich kapitolách venovaným modelácii kresla z jednoduchého objektu pomocou polygonálnej modelácie sa dozvieš veľmi veľa nových vecí. Jednou z nich je použitie príkazu Bevel pri označených polygónoch. Vyskúšaš si príkaz Chamfer pri hrane. V kapitolách nájdeš aj príkazy ako Attach či Slice Plane. V týchto kapitolách použiješ zrkadlenie objektu. Vyskúšame si nové modifikátory vhodné na úpravu objektu. Sú to napríklad modifikátor Symmetry, ktorý vytvorí symetriu daného objektu podľa vybranej osi, modifikátor FFD, ktorý slúži na voľnú transformáciu. Skúsiš si aj modifikátor Turbo Smooth slúžiaci na vyhladenie objektu. Pre modeláciu je potrebné vedieť presúvať pivota, podľa ktorého sa objekty rotujú, presúvajú,... Preto som do videa zapojila menšiu ukážku práce s ním. V nasledujúcich kapitolách ti ukážem aj jednoduchú prácu s materiál slotom, ktorý bol používaný v starších verziách 3Ds maxu, ale je stále aktuálnou súčasťou novších verzií. 

  •  Kreslo (2/5)  

  •  Kreslo (3/5)  

  •  Kreslo (4/5)  

  •  Kreslo (5/5)  

 •  Obrus  

  • Pri výrobe obrusu ti ukážem na čo slúžia niektoré modifikátory. Tieto modifikátory slúžia na upravovanie modelu, pridávanie a zmenu vlastností objektu. Vyskúšaš si modifikátor Garment Maker, ktorý v našom prípade vyplní krivku sieťovinou. Ďalej si vyskúšaš prácu s modifikátorom Cloth, kde si aj vyskúšaš niektoré nastavenia.

 •  Atmosféra  

  • Táto kapitola bude zameraná na vytvorenie atmosféry (hmly) a použitie modifikátorov, ktoré upravujú povrch a geometriu objektu. Jedným z nich je modifikátor Displace, ktorý použiješ, keď budeš chcieť zmeniť už spomínanú geometriu objektu. Ďalej si vyskúšaš modifikátor Hair and Fur a jeho vlastnosti. 

 •  Hlava koň    

  •  Hlava koňa 1.1 

   V nasledujúcich kapitolách sa zoznámiš s modeláciou, ktorá bude začínať z krivky. Túto krivku si extruduješ do 3D tvaru a následne ju budeš upravovať rôznymi príkazmi ako napríklad Cut, Inset,... Vyskúšaš si prácu s novým rozhraním materiálov. V tomto rozhraní ti ukážem ako vložiť na objekt bitmapu. Postupne krok po kroku si vyskúšaš modeláciu hlavy koňa pomocou transformácie vertexov, hrán a polygónov.

  •  Hlava koňa 1.2  

  •  Hlava koňa 1.3  

  •  Hlava koňa 2.1  

  •  Hlava koňa 2.2  

  •  Hlava koňa 3.1  

 •  Pantheon a oblúk

  •  Oblúk 1.1 

   V týchto kapitolách si vyskúšaš modeláciu objektov pomocou modifikátorov Lathe, Bend, Extrude. Budeš využívať príkazy ako Snaps Toggle, Refine, Make Planer. Pri vytváraní stĺpa, jeho rotovaní ti ukážem ďalšiu prácu s pivotom. Naučíš sa vytvoriť skupinu objektov a vyskúšaš si rýchle vytvorenie rovnakých objektov do požadovaných strán pomocou kopírovania v menu Array.

  •  Oblúk 1.2

Online kurz 3ds Max pre pokročilých je možné vyskúšať aj zdarma!