Lukáš Krajčovič

Lukáš Krajčovič sa venuje biznis angličtine od roku 2012. Je spoluzakladateľom jazykovej školy Language Siesta v Trnave a momentálne pôsobí aj na Univerzite Cyrila a Metoda. Získal titul Bachelor of Science na univerzite Canterbury Christ Church University v meste v Canterbury vo Veľkej Británii, kde vyštudoval Biznis a manažment ľudských zdrojov.

Biznis angličtinu vyučuje pre jazykové školy, firmy, ale aj pre individuálnych zaujemcov. Pri osobnej alebo online výučbe využíva moderné materiály, prípadové štúdie a ebooky. Hodiny sa vždy snaží prispôsobiť požiadavkám klienta.