Blog

10 programátorských C++ úloh pre začiatočníkov

Learn2Code tím - 07.10.2021 - Vzdelávanie

Naučiť sa C ++ nie je ľahká úloha, keď si však chceš uchovať svoje znalosti v dobrej forme, vyžaduje si to prax. Jedna vec je naučiť sa základy programovania v C++ a syntax jazyka, ale niečo úplne iné je použiť tieto znalosti na tvorbu reálnych programov v jazyku C++.

V tomto článku si povieme, kde by ste mohli použiť jazyk C++ vo svojej ďalšej práci a prečo je to stále používaný programovací jazyk. A takisto ti v článku prinesieme 10 programátorských úloh v C++, na ktorých si jazyk precvičíš.

Na čo sa používa C++?

C++ je jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov. Lepšou otázkou by teda mohlo byť, na čo sa C++ nehodí? 🙂

C++ je najčastejšie zvolený kvôli svojej schopnosti efektívne prevádzkovať veľké aplikácie. Môžete ho tiež použiť na doladenie toho, ako program používa svoj hardvér. C++ nájdete v operačných systémoch, vašich obľúbených multiplayer hrách, pripájaní na databázy a dokonca aj v nových technológiách VR a AR. Okrem toho je C++ populárne pri tvorba databázových aplikácií, vo finančníctve a ekonomike, využíva sa vo vstavaných systémoch, real-time systémoch, pri spracovaní veľkého objemu dát, ďalej v robotike a kybernetike, v počítačovej grafike (spracovanie obrazu, grafický rendering) či komunikačných systémoch.

Mnoho vývojárov si vyberá C++, pretože dokáže efektívne spúšťať ich programy. Komunita C++ vývojárov je tiež pomerne široká, umožňuje to jednoduchšiu spoluprácu a pomoc, keď sa človek pri niečom zasekne. 

10 C++ úloh pre začiatočníkov

Na splnenie úloh použi ľubovoľný editor, ktorý ti vyhovuje. Stanov si cieľ a časový horizont, v ktorom chceš úlohy splniť. Kľudne urob jednu úlohu každý deň, niektoré úlohy budú možno náročnejšie a zaberú viac času.  Začnime s úlohami.

1. Vypíšte „Hello world“ správu

V ktoromkoľvek editore, s ktorým ste sa rozhodli pracovať, skontrolujte, či môžete napísať kód, ktorý zobrazí tento reťazec znakov. Aj keď sa to môže javiť ako jednoduchá úloha, zamyslite sa nad všetkými spôsobmi, akými budete chcieť zobrazovať správy v budúcich programoch, ktoré vytvoríte.

Tlač chybových správ alebo potvrdzovacích správ pre rôzne časti kódu je dôležitá pri ladení programu. Môžu sa tiež objaviť výzvy alebo výsledky, ktoré budete chcieť vytlačiť a zdieľať s koncovým používateľom.

Vypisovanie správy je zručnosť, ktorú budete používať pomerne často.

2. Vytvorte program, ktorý sčíta dve celé čísla

Zistite, či dokážete vytvoriť program v jazyku C++, ktorý načíta dve celé čísla zo vstupu klávesnice a sčíta ich. Výsledok by mal vrátiť súčet. Ide síce o základný kalkulátor, predstavte si ale jeho silu vo veľkej databáze, kde by ste pomocou slučiek mohli pridávať obrovské množstvo údajov.

Bonusová úloha: Rozšírte tento program o súčet dvoch matíc (nezáleží, koľko bude mať prvkov), aby ste vytvorili pole súčtových prvkov.

Ak máte záujem pracovať vo finančnom odvetví ako vývojár, pomocou programov, ako je tento, môžete vašej firme vypočítať dôležité údaje.

3. Napíšte program, ktorý prevádza pixely na centimetre

Meniče jednotiek sú malé pomocné nástroje. Môžete vytvoriť program v jazyku C++, ktorý bude zaznamenávať rozmery v pixeloch a vypľuje presne rovnaké meranie v centimetroch?

Ak uvažujete o kariére v oblasti dátovej vedy, budete musieť byť dobrý v čistení a formátovaní údajov. Konverzia údajov na inú mernú jednotku je dobrým praktickým testom.

4. Naprogramujte nástroj na konverziu teploty

Podobne je užitočný program na zostavenie prevodu teploty na inú mernú jednotku. Zistite, či môžete vytvoriť program, ktorý bude merať zadanú teplotu v stupňoch Celzia a vráti rovnakú teplotu vo Fahrenheite.

5. Vytvorte multiplikátor s pohyblivou rádovou čiarkou

Vzhľadom na dve čísla s pohyblivou rádovou čiarkou vytvorte program C ++, ktorý vám poskytne súčin týchto dvoch.

Chcete posunúť veci na strednú úroveň? Na tejto výzve stavte tým, že povolíte ľubovoľný počet vstupov (alebo ich množstvo) a vrátite súčin všetkých vstupných čísel s pohyblivou rádovou čiarkou.

6. Skonvertujte reťazec na všetky veľké písmená

Môžete sa rozhodnúť, ako dlhý alebo krátky bude váš vstupný reťazec. Tento program by mal brať zadané malé písmená a prevádzať ich na veľké písmená.

Ide o veľmi užitočný nástroj na správu databázy alebo čistenie údajov.

7. Vytvorte kalkulačku, ktorá bude počítať priemer

Napíšte program v jazyku C++, do ktorého zadáte pole čísel a výstupom bude ich priemer. Bonusom by mohla byť kalkulačka, ktorá ako vstup použije maticu a poskytne priemer každého riadka alebo stĺpca.

8. Vytvorte funkciu, ktorá skráti reťazec na 10 znakov

Môžete zostrojiť funkciu, ktorá prijíma ako vstup reťazec a vracia skrátenú verziu? Existuje mnoho aplikácií na orezávanie údajov, takýto nástroj vie odstrániť chyby v databáze.

Napríklad v údajoch o adrese zákazníka by akékoľvek PSČ, ktoré má viac ako päť znakov, bolo nesprávne. Orezávanie celých súborov pomocou tohto programu môže pomôcť udržať databázy so správnymi údajmi.

9. Naprogramujte program, ktorý bude vykonávať triedenie poľa číselných prvkov

Vzhľadom na pole, povedzme, 10 čísel, môžete vytvoriť program, ktorý vráti pole v číselnom poradí od najmenšieho čísla po najväčšie? Zoradenie údajov je účinný spôsob využitia jazyka C++. Ak vám vyhovuje malé pole, skúste pracovať s väčším - alebo dokonca s maticou. Triediaci algoritmus nechávame na riešiteľovi.

10. Napíšte program, ktorý počíta duplicitné položky poľa

Pri čistení údajov je potrebné odstrániť duplicitné údaje. V tejto krátkej úlohe teda vytvorte program, ktorý vráti počet prvkov v poli, ktoré sú duplikáty.

Nezabudnite každý deň pracovať na svojich programátorských zručnostiach, aby ste postupne dosiahli vytúžený cieľ a stali sa dobrými programátormi. Logo facebook

Learn2Code tím

Učíme ľudí dizajnovať, robiť webstránky a programovať. Naše prezenčné kurzy nájdeš vo viacerých mestách na Slovensku a pomocou online kurzov sa môžeš vzdelávať z pohodlia domova.


Hra GalaxyCodr učí programovať deti od 8 rokov

Vzdelávanie

Veľký tresk našej galaxie Prácou so žiakmi sme získali cenné skúsensti. Z nich sme čerpali pri tvorbe video kurzov programovania pre deti. Vo videách...

Programovanie pre deti: sprievodca pre rodičov a učiteľov

Vzdelávanie

Programovanie pre deti je čoraz viac obľúbenejšie. Nie je to prekvapujúce, vzhľadom k tomu, ako sa spoločnosť stala závislou na technológiách. Stále...

Frontend vs Backend vs Fullstack a ako sa na to pozerám ja

Vzdelávanie

Pri riešení a vývoji aplikácii si vieme vývoj rozdeliť na dve hlavné časti – front end a back end. Front end je v podstate to čo vidíš očami – to s čím...